City and Country – Srebrny Sponsor

 

City & Country Financial Services to założona w Marcu 2008 firma niezależnych doradców finansowych i  jak wierzę, naszym zadaniem jest rozpoznanie  życiowych celów naszych klientów, ich planów i aspiracji, aby pomóc im spełnić marzenia używając  rozwiązań, strategii oraz narzędzi planowania finansowego.

Pracując w sektorze finansowym,  wyspecjalizowaliśmy się głównie w hipotekach, mediacjach ubezpieczeniowych i doradztwie finansowym zajmując się emeryturami, inwestycjami I oszczędnościami. Nasza oferta rowniez obejmuje spisywania ostatniej woli i testamentów, trwałych pełnomocnictw, planów pogrzebowych i zarządzanie uwierzytelnianiem i nieruchomościami.

Oferujemy naszym klientom, z których większość pochodzi z Londynu i okolic, indywidualną obsługę osobistą. Bardzo ważne jest poznanie naszych klientów i ich oczekiwań na dłuższą metę tak, abyśmy mogli zaplanować i zapewnić  produkty oraz usługi na przyszłość.

 

City and Country

Sebastian Fuz DipFA,CeMAP
Independent Financial Adviser
City & Country Financial Services Ltd


Tel:  020 3137 0500
Fax: 020 7160 9397
Mob: 07754 065691

Set up in March 2008,  City & Country Financial Services is an independent financial advisor (IFA) firm and I believe that our job is to discover our clients` lifetime goals, plans and aspirations to help them make their dreams come true using financial planning tools, solutions and strategies.

Working within the financial sector our main areas of expertise are mortgages, insurance mediation, and financial advice covering pensions, investment and savings. To complement this, we have a will writing arm offering wills, lasting powers of attorney, funeral plans and probate & estate management.

We offer a personal service working face to face with our clients, most of which are from London and the surrounding areas. It is important for us to get to know our clients and what they want long term so we can plan and provide products and services for their future.