Obchody Katyńskie 2015

Zbrodnia katyńska – to określenie równoznaczne ze słowem Katyń i las katyński. Oznacza wymordowanie przez NKWD przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. jeńców wojennych – polskich oficerów – w tym pochodzących z rezerwy.

Według szacunków historyków, stanowiło to połowę korpusu oficerów Wojska Polskiego, będącą, jak to określiło wielu, elitą narodu i kwiatem kultury polskiej. Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej zostały pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem.

Upamiętniając to wydarzenie 26 kwietnia 2015 o godzinie 12:00 w kościele p.w. Św. Andrzeja Boboli na Hamersmith odbyła się uroczysta Msza Święta w 75-rocznicę zbrodni katyńskiej, w której wzięli udział uczniowie, nauczyciele i dyrekcja naszej szkoły.
Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy udali się na Cmentarz Gunnersbury. Wice-dyrektor Agnieszka Chmiel-Stańko wraz z wice-prezesem Nuną Staniaszek i uczniami z pocztu sztandarowego złożyli wieniec pod Pomnikiem Katyńskim.

W poczcie sztandarowym wystąpili: Aleksandra Łapkowska, Nicole Szelag, Wojciech Sytrzelecki, Maria Spek, Weronika Świtała i Piotr Zbroja.

Bardzo dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie naszej szkoły, a ich rodzicom za zaangażowanie się i pomoc.

Agnieszka Chmiel-Stańko

Back
...

„Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie” – inskrypcja na pomniku katyńskim. W niedzielę 28.04.2019 roku na Cmentarzu Gunnersbury odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Program uroczystości obejmował: Wspólną modlitwę na okolicznościowej Mszy Św. „Za Ofiary Katynia i innych miejsc masowych mordów Polaków na Wschodzie” odprawionej w kościele […]

 79 Rocznica Masakry w Katyniu

...

W sobotę 2 marca bawiliśmy się na wspaniałej dyskotece karnawałowej. Mottem przewodnim były czasy PRLu. Zgodnie z tradycją i w tym roku Zarząd i Koło Rodzicielskie szkoły im. Tadeusza Kościuszki zorganizowali dyskotekę karnawałową. Tym razem powróciliśmy do czasów PRL-u, aby przybliżyć ten okres historii tym, którzy nie mieli okazji zakosztować uroków rzeczywistości PRL-u oraz tym, […]

 Dyskoteka karnawałowa – “PRLÓFKA”

...

W Sobotę, 17-ego września, nasza szkoła wzięła udział w Paradzie Halera, która przeszła ulicami Ealing-u. W paradzie wzięło udział około 300-stu osób, z tego około 110 związanych z naszą szkołą (dzieci, nauczyciele, rodzice). https://www.youtube.com/watch?v=EEx6WE7_F5A https://www.youtube.com/watch?v=161tKpRuww4 https://www.youtube.com/watch?v=6SoyZ8pCarM

 Parada im. gen. Hallera