Obchody Święta 11 listopada

Święto Odzyskania Niepodległości, to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

To czas zadumy i wspomnień wszystkich Polaków. Dzień odzyskania Niepodległości przez Polskę upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu, który właśnie w tym dniu został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Po negocjacjach Piłsudskiego z Centralną Radą Żołnierską 11 listopada 1918 roku, wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z Królestwa Polskiego.

W nocy żołnierze rozbroili niemiecki garnizon, który stacjonował w Warszawie, a dzień później 12 listopada 1918 roku, Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu misję tworzenia rządu.

W naszej szkole obchodziliśmy również uroczystą 93 rocznicę upamiętniającą to jakże znaczące dla wszystkich Polaków wydarzenie.

Uczniowie II klas gimnazjalnych wraz ze swoimi nauczycielkami Panią Agnieszką Kloc i Panią Anną Jagiełko przygotowali wspaniały spektakl muzyczno-recytatorski poświęcony rocznicy wydarzeń 11 listopada.
Otwarcia akademii oraz powitania obecnych dokonała Pani Dyrektor Renata Chudzik. Następnie Pan Krzysztof de Berg przedstawił krótki zarys historyczny minionych wydarzeń związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

“NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD…” tak rozbrzmiewał dźwięk saksofonu w dostojnym pełnym powagi nastroju recytowanego wiersza pt: “11 Listopad” przez uczennice klas II gimnazjalnych, za którym wyciszone dźwięki Poloneza wykonywanego na pianinie podkreślały wagę minionych wydarzeń prezentowanego wiersza pt:”Opowiedz nam Ojczyzno”.

Melodie “Warszawianki” oraz “Maszerują Strzelcy” przenosiły nas w odległe czasy Polski walczącej, która “wołała swych synów, płacząca pod zaborami, wzywająca do walki”.

Na zakończenie akademii usłyszeliśmy wiersz Leopolda Staffa pt: “Polsko nie jesteś ty już niewolnicą”, który w sposób egzaltowany oddawał cześć Józefowi Piłsudskiemu za odzyskanie niepodległości.

“Już Ojczyzna jest szczęśliwa,
Mamy wojsko. Przez czyn śmiały,
Przez swój trud i czyn nieludzki
Dzwignął Polskę Wódz wspaniały,
Komendant Józef Piłsudski
On, sławny błyskiem oręża”.

Spektakl zakończono odśpiewaniem Narodowego Hymnu Polski, który zawsze przypomina, a w szczególności nam Polakom na obczyźnie, kim jesteśmy i skąd pochodzimy.

Dorota Favre

Back
...

„Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie” – inskrypcja na pomniku katyńskim. W niedzielę 28.04.2019 roku na Cmentarzu Gunnersbury odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Program uroczystości obejmował: Wspólną modlitwę na okolicznościowej Mszy Św. „Za Ofiary Katynia i innych miejsc masowych mordów Polaków na Wschodzie” odprawionej w kościele […]

 79 Rocznica Masakry w Katyniu

...

W sobotę 2 marca bawiliśmy się na wspaniałej dyskotece karnawałowej. Mottem przewodnim były czasy PRLu. Zgodnie z tradycją i w tym roku Zarząd i Koło Rodzicielskie szkoły im. Tadeusza Kościuszki zorganizowali dyskotekę karnawałową. Tym razem powróciliśmy do czasów PRL-u, aby przybliżyć ten okres historii tym, którzy nie mieli okazji zakosztować uroków rzeczywistości PRL-u oraz tym, […]

 Dyskoteka karnawałowa – “PRLÓFKA”

...

W Sobotę, 17-ego września, nasza szkoła wzięła udział w Paradzie Halera, która przeszła ulicami Ealing-u. W paradzie wzięło udział około 300-stu osób, z tego około 110 związanych z naszą szkołą (dzieci, nauczyciele, rodzice). https://www.youtube.com/watch?v=EEx6WE7_F5A https://www.youtube.com/watch?v=161tKpRuww4 https://www.youtube.com/watch?v=6SoyZ8pCarM

 Parada im. gen. Hallera