Klasy pierwsze i drugie
Myślą przewodnią rekolekcji dla klas pierwszych i drugich w szkole podstawowej, które odbyły się 29.03.14 było ukazanie Jezusa jako naszego najlepszego przyjaciela.
Dzięki Pani Marii Czopor, która wspaniale przygotowała i przeprowadziła rekolekcyjną naukę, włączając grę młodych aktorów, piosenki religijne i obrazy potrafiła ukazać naszym najmłodszym uczniom Jezusa, który jako przyjaciel ludzi wyzwala ich z niewoli grzechu. Kocha nas i uczy, że nie należy się lękać i, że zawsze możemy na Niego liczyć, tak jak w słowach piosenki, którą dzieci zaśpiewały na zakończenie rekolekcji:

,,Gdy na morzu wielka burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.
On za ręke trzyma mnie,
łódka nie kołysze się”

Przyjemnie było patrzeć jak najmłodsi uczniowie biorą czynny udział w rekolekcjach.

Klasy trzecie i czwarte
Rekolekcje w klasach 3 i 4 przeprowadzone zostały przez Siostrę Joannę Marię Szponkę. Spotkanie rozpoczęło się wspólną pieśnią “Sercem kocham Jezusa” oraz modlitwą.
W tegorocznych zajęciach tematem przewodnim był grzech oraz chęć walki z nim poprzez umacnianie swojej silnej woli. W sposób bardzo przystępny i bliski dziecięcej wyobraźni, Siostra Joanna uświadomiła uczniom, jak istone i cenne jest mówienie prawdy. W tym roku w rekolekcjach mieli okazję uczestniczyć także nauczyciele, przedstawiając dzieciom historię nawrócenia ich rówieśników. W ramach aktywnego udziału w spotkaniu, każde dziecko miało okazję zapisać grzech, z którym jest mu najciężej i w symoliczny sposób “oddać go Jezusowi” poprzez umieszczenie kateczki obok wizerunku Chrystusa.
Po odsłuchaniu fragmentu Ewangelii według Świętego Jana : “Albowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg bowiem posłał Syna na świat nie po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat był przez Niego zbawiony” zmotywowani przez Siostrę do życia w prawdzie, uczniowie rozeszli się do klas.

Klasy piąte i szóste
Uczniowie klas piątych i szóstych mieli okazję uczestniczyć w rekolekcjach przygotowanych przez Panią Agatę Rawską i jej zaproszonych gości. Podobnie jak w innych grupach, symbolem rekolekcji było serce. W obrazowy sposób poprzez wyreżyserowane scenki, młodzież mogła zastanowić się nad popełnianymi najczęściej grzechami i posortować różne rodzaje uczynków, decydując czy zaliczyć je do dobrych, czy złych. Słowa Siostry Joanny:“Widzimy źdźbło w oku bliźniego, a nie możemy dostrzec belki we własnym oku”-dały do myślenia nie tylko uczniom ale także i nauczycielom. Obraz wielkich łez spływających po twarzy Jesusa wzruszył zapatrzoną w nie młodzież. Na zakończenie rekolekcji zostały również przypomniane warunki sakramentu pokuty. Wszyscy zaangażowani uważnie słuchali oraz pięknie śpiewali przy akompaniamencie Pani Kornelii Ochockiej.

Klasy gimnazjalne
Rekolekcje w klasach gimnazjalnych przeprowadził Ksiadz Michał Garbecki MIC, a pomagali mu uczniowie wraz z grupą muzyczną. Głównym tematem było ściąganie przybranej maski, którą losowo wybrani uczniowie zakładali na twarze na stacjach Drogi Krzyżowej.
Przy przejściu do kolejnej stacji, maska była zdejmowana, a młodzież zapalała ułożone w kształcie krzyża świeczki, które były symbolem poszczególnych wydarzeń z drogi Jezusa na Golgotę. Przejście między stacjami oddzielała pieśń przy dźwiękach gitary.
Ksiądz podkreślał jak ważne w życiu człowieka jest przylgnięcie do Chrystusa, który jest nie tylko światłem i przyjacielem, ale również Zbawicielem. Przechodzenie od stacji do stacji było poprzedzone rozważaniem, modlitwą i przykładem z życia, co sprawiło, że młodzież słuchała z wielkim zainteresowaniem.

Kurs AS i A2
Uczniowie kursu AS i A2 wysłuchali i obejrzeli rekolekcje multimedialne przygotowane przez Księdza Dariusza Kwiatkowskiego MIC. Rekolekcje rozpoczęły się wspólną modlitwą, po której przybliżono postać Jana Pawła II ze wspomnieniem o zbliżającej się kanonizacji. Nasi najstarsi uczniowie obejrzeli fragmenty filmu o życiu i nauczaniu Pana Jezusa, które nawiązywały do wskrzeszenia i tajemnicy zmartwychwstania. Nie zabrakło również nowoczesnych utworów najpopularniejszych polskich piosenkarzy, którzy rozśpiewali dobroć Jana Pawła II i nawoływali do zaufania Bogu. Młodzież wysłuchała szczególnie wzruszającej kompozycji Amedeo Minghi pt:” Un uomo venuto da lontano”, która przedstawiała obrazy z życia naszego papieża. Na koniec, przy utworze “Anima Christi” była krótka refleksja i medytacja.

Wszyscy serdecznie dziękujemy księżom, siostrze Joannie, P. Marii, P. Agacie i jej gościom oraz P. Korneli za przemyślane, idealnie przygotowane do grup wiekowych i bardzo wartościowe rekolekcje.

Dyrekcja, Nauczyciele i Koło Rodzicielskie

 

 

   

Back
...

„Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie” – inskrypcja na pomniku katyńskim. W niedzielę 28.04.2019 roku na Cmentarzu Gunnersbury odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Program uroczystości obejmował: Wspólną modlitwę na okolicznościowej Mszy Św. „Za Ofiary Katynia i innych miejsc masowych mordów Polaków na Wschodzie” odprawionej w kościele […]

 79 Rocznica Masakry w Katyniu

...

W sobotę 2 marca bawiliśmy się na wspaniałej dyskotece karnawałowej. Mottem przewodnim były czasy PRLu. Zgodnie z tradycją i w tym roku Zarząd i Koło Rodzicielskie szkoły im. Tadeusza Kościuszki zorganizowali dyskotekę karnawałową. Tym razem powróciliśmy do czasów PRL-u, aby przybliżyć ten okres historii tym, którzy nie mieli okazji zakosztować uroków rzeczywistości PRL-u oraz tym, […]

 Dyskoteka karnawałowa – “PRLÓFKA”

...

W Sobotę, 17-ego września, nasza szkoła wzięła udział w Paradzie Halera, która przeszła ulicami Ealing-u. W paradzie wzięło udział około 300-stu osób, z tego około 110 związanych z naszą szkołą (dzieci, nauczyciele, rodzice). https://www.youtube.com/watch?v=EEx6WE7_F5A https://www.youtube.com/watch?v=161tKpRuww4 https://www.youtube.com/watch?v=6SoyZ8pCarM

 Parada im. gen. Hallera