Spotkanie z Panią Maresch

Kolejna sobota, kolejne spotkanie z polską historią.
Tym razem odwiedziła nas Pani Eugenia Maresch. Cóż za niezwykła postać. Od młodości zaangażowana w działalność społeczną i charytatywną. Publikuje prace na tematy aktualne oraz historyczne.

Pani Eugenia spotkała się ze studentami kursu AS aby opowiedzieć historię swojej tułaczki po 1 września 1939 roku. Wtedy to właśnie zakończyło się jej rodzinne, anielskie życie na Wileńszczyźnie. W lutym 1940 deportowana na Syberię, w roku 1942 wraz z Armią Polską pod dowództwem gen. Andersa przybyła do Teheranu, od 1943 do 1947 roku ulokowana w obozie dla polskich uchodźców w Indiach (Valivade). To była bardzo długa podróż na Wschód. Podróż pełna bólu, cierpień, lęków, tęsknot.

Pani Eugenia dokładnie przedstawiła nam życie Polaków w obozach, walkę z przerażającym głodem, podłymi warunkami życia i pracy. 7 lat tułaczki, 7 lat rozłąki, 7 lat nadziei.

Przybliżone statystyki określają łączną liczbę deportowanych obywateli polskich na 388 tysięcy. Liczba ta jednak nie może być uznana za dokładną.

– Dla nas, żyjących świadków, zagadnienie to jest ogromnie ważne, gdyż przez lata nie mogliśmy być pewni konkretnej liczby aresztowanych, zakatowanych, zamordowanych, wywiezionych i repatriowanych obywateli polskich – podkreśla Pani Eugenia Maresch.

To było niezwykle wzruszające spotkanie. Uczniowie z pokorą wysłuchali wykładu naszego gościa.

Pani Eugenia zaapelowała do nas wszystkich abyśmy pamiętali o historii Polski, abyśmy pielęgnowali tę wiedzę, przekazywali ją dalej. Tych naocznych świadków tamtejszych wydarzeń jest coraz mniej. .. musimy pamiętać o ich heroicznym wysiłku.

To była lekcja historii dla kilku pokoleń.

Wychowawczyni kursu AS – Patrycja Tkacz

Zdjęcia: Wojtek Rybka

Back
...

„Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie” – inskrypcja na pomniku katyńskim. W niedzielę 28.04.2019 roku na Cmentarzu Gunnersbury odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Program uroczystości obejmował: Wspólną modlitwę na okolicznościowej Mszy Św. „Za Ofiary Katynia i innych miejsc masowych mordów Polaków na Wschodzie” odprawionej w kościele […]

 79 Rocznica Masakry w Katyniu

...

W sobotę 2 marca bawiliśmy się na wspaniałej dyskotece karnawałowej. Mottem przewodnim były czasy PRLu. Zgodnie z tradycją i w tym roku Zarząd i Koło Rodzicielskie szkoły im. Tadeusza Kościuszki zorganizowali dyskotekę karnawałową. Tym razem powróciliśmy do czasów PRL-u, aby przybliżyć ten okres historii tym, którzy nie mieli okazji zakosztować uroków rzeczywistości PRL-u oraz tym, […]

 Dyskoteka karnawałowa – “PRLÓFKA”

...

W Sobotę, 17-ego września, nasza szkoła wzięła udział w Paradzie Halera, która przeszła ulicami Ealing-u. W paradzie wzięło udział około 300-stu osób, z tego około 110 związanych z naszą szkołą (dzieci, nauczyciele, rodzice). https://www.youtube.com/watch?v=EEx6WE7_F5A https://www.youtube.com/watch?v=161tKpRuww4 https://www.youtube.com/watch?v=6SoyZ8pCarM

 Parada im. gen. Hallera