Szczególny opłatek roku 2011

W sobotę 22 stycznia dzięki gościnności Polskiej YMCA pracownicy szkoły, zarząd i zaproszeni goście zebrali się na szczególnych uroczystościach opłatkowych, na których wyjątkową niespodzianką było uhonorowanie naszej szkoły i jej działaczy Medalem “Pro Memoria” przez Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Tradycyjny wieczór opłatkowy rozpoczął się wspólnym kolędowaniem. Przy błyskającej kolorowymi światełkami choince i przy akompaniamencie Andrzeja Kotowicza wystąpił chór 60-lecia naszej szkoły. Rożnorodność repertuaru i śpiew na głosy pięknych polskich kolęd wprowadziły nas w podniosły nastrój.

Po wspólnym kolędowaniu zabrał głos Krzysztof de Berg, który odczytał Przesłanie Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego dla Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych na Ealingu. W przesłaniu tym, Minister przyznał szkole polskie odznaczenie “Pro Memoria” za wybitne osiągnięcia w popularyzacji historycznych dokonań narodu polskiego w walce o niepodległość ojczyzny.

Krzysztof deBerg przedstawił wszystkim zebranym Pana Doktora Jana Tarczyńskiego, który uroczyście nadał naszej szkole Medal “Pro Memoria”. W swoim przemówieniu Doktor Tarczyński podkreślił ogromny wkład działalności naszej polskiej szkoły na obczyźnie. Padły słowa uznania pod adresem dyrekcji, nauczycieli i zarządu naszej placówki za wychowanie w duchu patriotyzmu pokoleń polskich uczniów za granicą.
Prezes Andrzej Rumun wręczył Doktorowi Tarczyńskiemu pamiątkowy album i znaczek jubileuszowy, które wydane były z okazji 60-lecia szkoły.

Tego wieczoru prestiżowym odznaczeniem ”Pro Memoria” zostali również uhonorowani:
Renata Chudzik, Marta Bnińska – Dyrekcja
Andrzej Rumun – Prezes
Katarzyna Kaczmarska, Nuna Staniaszek – Wice Prezesi
Magdalena Bahadrian – Nauczycielka
Maciej Behnke, Joanna Kaliniecka-Williamson, Andrzej Formaniak – wieloletni działacze Zarządu Koła Rodzicielskiego.

Ciepło i serdecznie podziękowała za ogromne wyróżnienie Dyrektor Renata Chudzik składając wszystkim wyrazy uznania za czynny udział, poświęcenie i wytrwałość w pracy. Prezes Andrzej Rumun w swoim podziękowaniu podkreślił ważną rolę polskiej szkoły nie tylko dla jej uczniów, ale także dla osób zaangażowanych w starania o jej trwały rozwój.
Głos zabrał również kapelan szkoły Ksiądz Dariusz Kwiatkowski, który pogratulował wszystkim laureatom zaszczytu wejścia do grona uhonorowanych oraz wyraził słowa uznania za tworzenie i pielęgnowanie więzi wspólnoty w naszej szkole. Nasz kapelan złożył także zebranym gorące życzenia noworoczne.

Według starej polskiej tradycji, wszyscy mieliśmy przyjemność składania sobie osobiście życzeń, dzieląc się wzajemnie poświęconym opłatkiem. Miło było usłyszeć słowa docenienia i wdzięczności oraz pozytywne komentarze naszych gości odnośnie pracy ludzi zaangażowanych w szkole. Po części oficjalnej rozpoczęliśmy biesiadowanie. Z lampką wina w gronie naszej szkolnej wspólnoty uprzyjemnialiśmy sobie czas rozmową i dobrym humorem.

Ten wyjątkowy wieczór pozwolił wszystkim na odrobinę wzajemnego dostrzeżenia sukcesów naszej działalności i osiągnięć, a także potwierdził sens poświęcenia w życie szkoły. Po spotkaniu opłatkowym pozostała nam duma z otrzymanego dla szkoły odznaczenia, a także przyjemne wrażenia.

Marta Bnińska

Honorowe wyróżnienie dla naszej szkoły (reportaż)

 

Kapelan szkoły Ksiądz Dariusz Kwiatkowski święci opłatek

 

Chór 60-lecia podczas śpiewania wzruszających polskich kolęd

 

Wspólne kolędowanie nauczycieli, członków zarządu i zebranych gości
Zdjęcia: Ryszard Szydło, Ewa Chodźko-Zajko

 

Back
...

„Sumienie świata woła o świadectwo prawdzie” – inskrypcja na pomniku katyńskim. W niedzielę 28.04.2019 roku na Cmentarzu Gunnersbury odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Program uroczystości obejmował: Wspólną modlitwę na okolicznościowej Mszy Św. „Za Ofiary Katynia i innych miejsc masowych mordów Polaków na Wschodzie” odprawionej w kościele […]

 79 Rocznica Masakry w Katyniu

...

W sobotę 2 marca bawiliśmy się na wspaniałej dyskotece karnawałowej. Mottem przewodnim były czasy PRLu. Zgodnie z tradycją i w tym roku Zarząd i Koło Rodzicielskie szkoły im. Tadeusza Kościuszki zorganizowali dyskotekę karnawałową. Tym razem powróciliśmy do czasów PRL-u, aby przybliżyć ten okres historii tym, którzy nie mieli okazji zakosztować uroków rzeczywistości PRL-u oraz tym, […]

 Dyskoteka karnawałowa – “PRLÓFKA”

...

W Sobotę, 17-ego września, nasza szkoła wzięła udział w Paradzie Halera, która przeszła ulicami Ealing-u. W paradzie wzięło udział około 300-stu osób, z tego około 110 związanych z naszą szkołą (dzieci, nauczyciele, rodzice). https://www.youtube.com/watch?v=EEx6WE7_F5A https://www.youtube.com/watch?v=161tKpRuww4 https://www.youtube.com/watch?v=6SoyZ8pCarM

 Parada im. gen. Hallera