List otwarty Dyrektora Szkoły do Rodziców i Opiekunów

Drodzy Rodzice i Opiekunowie Uczniów Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. T Kościuszki na Ealingu.

Trzy tygodnie temu po raz kolejny otworzyliśmy drzwi i bramy wejściowe do budynków St Benedicts School, stanowiących siedzibę naszej Polskiej Sobotniej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w której „Pamiętamy, Pielęgnujemy, Przekazujemy” język polski, polską kulturę i tożsamość oraz wiarę katolicką ponad 600–set uczniom w 35-ciu klasach. Społeczność naszej szkoły stanowią rodziny z najmłodszymi uczniami rozpoczynającymi naukę w zerówkach, poprzez rodziny uczniów szkoły podstawowej i średniej, a skończywszy na rodzinach tych najstarszych – młodzieży uczęszczającej na kurs A Level. Edukacja i opieka wychowawcza nad naszymi uczniami powierzona jest wysoko wykwalifikowanemu Gronu Pedagogicznemu, a troska o codzienne funkcjonowanie szkoły i zarządzanie tą instytucją charytatywną spoczywa w rękach rodziców – wolontariuszy, wchodzących w skład Zarządu i Koła Rodzicielskiego.

Kiedy w sobotę 09.09.2017 o godz. 8:55 zadzwonił pierwszy dzwonek wzywający do wejścia do klas i rozpoczęcia lekcji uświadomiłam sobie, że ta wyjątkowa szkoła to nie kompleks budynków. Tydzien później, widok uczniów i nauczycieli wchodzących do Ealing Abbey na uroczystą Mszę Świętą inaugurującą nowy rok akademicki sprawił, że nie miałam już żadnych wątpliwości co do tego by stwierdzić, że ta szkoła to my – to wspólnota osób, wzajemnie sobie służących i razem pracujących dla dobra naszych dzieci i młodzieży. Takie właśnie zaproszenie do kontynuowania wspólnej pracy, przynoszącej wiele satysfakcji i zadowolenia, zarówno dla uczniów, ich rodziców jak i nauczycieli, wystosowałam podczas powitania w nowym roku szkolnym 2017 – 2018. Moje wewnętrzne przekonanie o tym, że przed nami bardzo dobry rok, wypełniony wspólnym trudem i pracą dla dobra uczniów, wynika z dotychczasowej dobrej, profesjonalnej i owocnej współpracy z Zarządem szkoły, skoncentrowanej na przygotowaniach do rozpoczęcia roku oraz planach z nim związanych. Głęboko wierzę, że przyczyni się ona do realizacji wspólnej wizji przyszłości szkoły.

Pragnę przypomnieć wszystkim, że nasza szkoła jest miejscem wyjątkowym z wielu powodów. Dla niektórych z nas może stanowić o tym fakt, iż Polska Sobotnia Szkoła im. Tadeusza Kościuszki jest jedną z najstarszych szkół sobotnich, z ponad 67- letnią historią. Dla innych, szkołę wyróżnia spośród pozostałych otrzymana w tym roku nagroda przyznawana przez brytyjską królową za prace społeczną. Jednak przecież nie byłoby tego wyróżnienia gdyby nie najważniejszy aspekt funkcjonowania szkoły, stanowiący o jej istocie i niepowtarzalności. To odziedziczona i przekazywana spuścizna wielopokoleniowej tradycji wspólnej pracy rodziców i nauczycieli dla dobra kolejnych pokoleń młodych Polaków wychowywanych na emigracji, na obczyźnie.

Nam współczesnym, mającym teraz honor i zaszczyt uczestniczenia w tym dziele, nie pozostaje nic innego jak tylko godnie je podjąć i kontynuować. Pragnę podkreślić, iż jest to wspólne nasze zadanie od pierwszego do ostatniego dnia nauki w szkole. Istotą szkoły dobrej, przyjaznej i wymagającej jest tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu – kontynuujmy go zatem i rozwijajmy w sposób odpowiedzialny, w imię wspólnego dobra – którym są nasze dzieci.
Nauczyciele, realizując swoje obowiązki i zadania w szkole, gotowi są wspierać rodziców w trudnym procesie wychowawczym. Rodzice i nauczyciele powinni i muszą być partnerami. Wyłącznie w atmosferze zaufania, zrozumienia i wsparcia ze strony rodziców – dzieci i młodzież mogą rozwijać cały swój potencjał, co stanowi sukces szkoły.
Tylko zaangażowanie rodziców, wspierane bogatym doświadczeniem, troskliwością i rozsądkiem, umiejętnie sterowane przez nauczycieli i wychowawców, jest gwarancją wspomnianego sukcesu. Dlatego też gorąco zachęcam do udziału w życiu szkoły! Dajmy sobie wzajemnie to, co w nas wszystkich najlepsze! „Pamiętajmy, Pielęgnujmy i Przekazujmy” naszym dzieciom to, co najlepsze. To przecież one są pierwszym i jedynym powodem dla którego tu wszyscy jesteśmy.

Sylwia Spek

Dyrektor Szkoły