Nauczanie on-line

Tygodniowy cykl nauczania

Nauczanie on-line (nauczanie zdalne) będzie realizowane w cyklach tygodniowych wg następującego schematu:

• Co tydzień nasi nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne. Materiały te będą dostępne na stronie internetowej szkoły w każdy piątek od godziny 16:00. Pod opcją menu „Nauczanie on-line” znajdą Państwo stronę dla każdego rocznika z linkami do opublikowanych materiałów.


• Materiały będą zawierały instrukcje dotyczące sposobu ich wykorzystania, linki do podstawowych oraz dodatkowych źródeł, zadania domowe. Materiały te można wydrukować lub pracować z nimi w inny sposób, stosowny do treści.


• W sobotę rano, przez dwie godziny pomiędzy 9.00 i 13.00 (godziny będą podane w zawartych w materiałach instrukcjach) nauczyciel klasy będzie dostępny do bezpośredniego kontaktu z rodzicami lub uczniami. Format i treść kontaktu będą ustalone stosownie dla rocznika i bieżących potrzeb.


• Przez cały tydzień uczeń będzie miał czas na przestudiowanie materiału oraz odrobienie pracy domowej, którą należy zwrócić nauczycielowi najpóźniej do czwartku wieczorem.

Soboty objęte nauczaniem on-line

Ponieważ nie wiemy, kiedy szkoła zostanie ponownie otwarta, na wszelki wypadek podajemy listę wszystkich sobót do końca roku szkolnego, które mogą być objęte zdalnym nauczaniem:

28/03, 4/04, 25/04, 2/05, 9/05, 16/05, 23/05, 6/06, 13/06, 20/06, 27/06, 4/07, 11/07

Zapytania i uwagi

Wszelkie zapytania i uwagi, które pomogą nam podnieść efektywność zdalnego nauczynia prosimy kierować emailem na adres szkola@szkola.org