Nauczyciele i personel szkoły – rok 2019/2020

Dyrektor: Sylwia Spek
Zastępca: Agnieszka Chmiel-Stańko klasy I i II gimnazjalne.

Wychowawcy klas:

Klasa Wychowawca Asystenci
0 a Joanna Jękal Klasy „0”:
0 b Anna Likos Zofia Ackerman, Patrycja Bak
1 a Anna Juchum Klasy 1-sze:
1 b Iwona Paliwoda Wiktoria Czajkowska, Amelia Dziewulak
2 a Małgorzata Zdęba Klasy 2-gie:
2 b Elżbieta Sygut-Skadłubowicz Izabela Gziut, Maruri Klukowska, Nicole Kozlowska
2 c Iwona Łukomska
3 a Justyna Pawlik-Szulc Klasy 3-cie:
3 b Magdalena Chojnacka Karolina Ksiazek, Martyna Mazur, Amelia Taborek
3 c Anna Ostrowska
4 a Marzena Dobrowolska Klasy 4-te:
4 b Malgorzata Siudmak Olivia A. Sek, Olivia Zakrocka Dos Santos, Gloria Żołnierczyk
4 c Marzena Szadkowska
Pol/Ang A Agnieszka Karolina Argyrou Klasy polsko-angielskie:
Pol/Ang B Anita Kaszewska Lara Bondarenko, Patrycja Juchum
5 a Justyna Sierant
5 b Anna Poszalska Asystenci Muzyczni:
5 c Emilia Kaim
6 a Alexandra Rogowska
6 b Agnieszka Klimkiewicz Asystenci na Zastępstwo:
6 c Ewelina Tarasek Dos Santos
I A gim Magdalena Skiba
I B gim Martyna Mazurek
II A gim Barbara Szczotka
II B gim Wojciech Chmielewski
III A gim Alicja Walkiewicz
III B gim Radosława Szczerba
III C gim Aneta Soszyńska
IV A gim Jolanta Grzybowska-Szczurek
IV B gim Agnieszka Haduch
AL1 A Ewa Jackowska
AL1 B Agnieszka Kuwak
A2 A Magdalena Bahadrian
A2 B Katarzyna Blaszczuk
Geografia Nina Kaniewska
Historia Agnieszka Mejdus, Ewa Jurczyk
Religia Siostra Rachela, Mariusz Milwicz
Śpiew Hanna Woś