Zarząd Szkoły / Trustees

Zarząd Szkoły (Powiernicy, ang. Trustees) odpowiada za kontrolowanie i zarządzanie szkołą, która jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną jako Polish Parents’ Association. Członkowie zarządu wykonują swoje funkcje całkowicie społecznie.

 

Jaroslaw Skręta Prezes Zarządu. Koordynacja prac Zarządu, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, strona internetowa, komitet finansowy, komunikacja z Charity Commission.
Paweł Rutkowki Wiceprezes Zarządu. Dyżury, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaopatrzenie, komunikacja.
Krystyna Łukasiewicz Skarbnik. Komitet finansowy, dofinansowanie z Polski.
Marzena Konarzewska Sekretarz. Organizacja zaświadczeń o niekaralności (DBS), sprawy prawne, komunikacja z Charity Commission.
Marta Bubacz-Matera Zastępca skarbnika, finanse.
Natasha Gavin Komitet finansowy, strona internetowa, social media, fundraising.
Agnieszka Jaślar Baza danych, zapisy, punkt informacyjny szkoły.
Adam Kryński Informatyka, administracja systemów, publikacje, pomoc w prowadzeniu szkoły, komitet finansowy, strona internetowa
Joanna Rutkowska Administrowanie dyżurów, bezpieczeństwo i higiena pracy.
Ania Smolkowska Administrator egzaminów GCSE, AS i A2, komunikacja.
Anna Justkowska Pomoc ogólna.
Katarzyna Malinowska Pomoc ogólna.
Lidia Ślęzak Dyżury.
Katarzyna Smoktunowicz Pomoc ogólna.
Agnieszka Szalankiewicz Pomoc ogólna.
Joanna Zbrzyzna Pomoc ogólna.