Zarząd Szkoły / Trustees

Zarząd Szkoły (Powiernicy, ang. Trustees) odpowiada za kontrolowanie i zarządzanie szkołą, która jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną jako Polish Parents’ Association. Członkowie zarządu wykonują swoje funkcje całkowicie społecznie.

 

Jaroslaw Skręta Prezes. Koordynacja prac zarządu, reprezentowanie szkoły przed innymi organzacjami, strona internetowa, komitet finansowy, komunikacja z Charity Commission.
Marta Bubacz-Matera Pomoc ogólna.
Natasha Gavin Komitet finansowy, strona internetowa, social media, fundraising.
Agnieszka Jaślar Baza danych, zapisy, punkt informacyjny szkoły.
Marzena Konarzewska Organizacja zaświadczeń o niekaralności (DBS), sprawy prawne, komunikacja z Charity Commission.
Adam Kryński Informatyka, administracja systemów, publikacje, pomoc w prowadzeniu szkoły
Krystyna Łukasiewicz Zastępca skarbnika, komitet finansowy, dofinansowanie z Polski.
Joanna Rutkowska Administrowanie dyżurów, bezpieczeństwo i higiena pracy.
Paweł Rutkowki Dyżury, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaopatrzenie, komunikacja.
Ania Smolkowska Administrator egzaminów GCSE, AS i A2, komunikacja.
Anna Justkowska Pomoc ogólna.
Katarzyna Malinowska Pomoc ogólna.
Lidia Ślęzak Dyżury.
Katarzyna Smoktunowicz Pomoc ogólna.
Agnieszka Szalankiewicz Pomoc ogólna.
Joanna Zbrzyzna Pomoc ogólna.