Zarząd Szkoły / Trustees

Zarząd Szkoły (Powiernicy, ang. Trustees) odpowiada za kontrolowanie i zarządzanie szkołą, która jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną jako Polish Parents’ Association. Członkowie zarządu wykonują swoje funkcje całkowicie społecznie.

 

 

Jaroslaw Skręta Prezes Zarządu. Koordynacja prac Zarządu, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz, strona internetowa, komitet finansowy, komunikacja z Charity Commission.
Paweł Rutkowki Wiceprezes. Dyżury, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaopatrzenie, komunikacja.
Ewa Cross Sekretarz. Sprawy prawne.
Marta Bubacz-Matera Komitet Finansowy, księgowość.
Agnieszka Jaślar Baza danych dzieci i rodziców, zapisy, Punkt Informacyjny szkoły, administrowanie DBS.
Anna Justkowska Egzaminy GCSE i A Level, kalendarz szkolny, pomoc ogólna.
Adam Kryński Informatyka, administracja systemów, publikacje, pomoc w prowadzeniu szkoły, Komitet Finansowy, strona internetowa.
Krystyna Łukasiewicz Komitet Finansowy, dofinansowanie z Polski.
Joanna Rutkowska Administrowanie dyżurów, bezpieczeństwo i higiena pracy.
Anna Sobania  Sprawy kadrowe, rekrutacja, administrowanie szkołą.
Iwona Szyszko  Administrowanie egzaminami GCSE i A Level.
Adam Wójcik  Prowadzenie Koła Rodzicielskiego, organizacja imprez.