Zarząd Szkoły / Trustees

Zarząd Szkoły (Powiernicy, ang. Trustees) odpowiada za kontrolowanie i zarządzanie szkołą, która jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną jako Polish Parents’ Association. Członkowie zarządu wykonują swoje funkcje całkowicie społecznie.

 

Jaroslaw Skręta Prezes. Koordynacja prac zarządu, reprezentowanie szkoły przed innymi organzacjami, strona internetowa, komitet finansowy, komunikacja z Charity Commission.
Paweł Rutkowki Wiceprezes. Dyżury, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaopatrzenie, komunikacja.
Ivanna Shkolna
Skarbnik. Komitet finansowy, budżet, zarządzanie finansowe.
Marzena Konarzewska Sekretarz. Organizacja zaświadczeń o niekaralności (DBS), sprawy prawne.
Izabela Dobrowolska Sprawy kadrowe, punkt informacyjny, pomoc w szkole.
Natasha Gavin Komitet finansowy, strona internetowa, social media, fundraising.
Agnieszka Jaślar Baza danych, zapisy, punkt informacyjny szkoły.
Adam Kryński Informatyka, administracja systemów, publikacje, pomoc w prowadzeniu szkoły
Krystyna Łukasiewicz Zastępca skarbnika, komitet finansowy, dofinansowanie z Polski.
Joanna Rutkowska Administrowanie dyżurów, bezpieczeństwo i higiena pracy.
Ania Smolkowska Administrator egzaminów GCSE, AS i A2, komunikacja.