Słowo Ks. Dariusza

Drodzy rodzice, nauczyciele i zarząd Polskiej Sobotniej Szkoły na Ealingu

Rozpoczęliśmy w dniu 9 września br. nowy rok szkolny 2017/2018 na Ealingu. Podczas Mszy świętej w sobotę 16 września u o. Benedyktynów odczytałem słowa Ewangelii o rozpoznawaniu owoców dobrego i złego drzewa oraz budowaniu życia na mocnym i głębokim fundamencie, nie na piasku. Takim dobrym drzewem jest polska rodzina, szkoła i społeczność, które wydają dobry owoc wychowania kolejnych pokoleń w poszanowaniu polskiego języka, tradycji i kultury. Budowanie na mocnym fundamencie polskiej tożsamości wymaga rzetelnej pracy ze strony rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz wysokich wymagań w procesie wychowawczym.

Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki w Londynie na Ealingu a także European’s Welfare Association CIC w Walsall otrzymały przyznawane przez Elżbietę II najwyższe brytyjskie odznaczenie dla organizacji społecznych, nagrodę Królowej za Służbę Społeczną QAVS (Queen’s Award for Voluntary Service). Przyznawana jest za “wybitne zasługi grup wolontariuszy na rzecz ich społeczności”. Po raz pierwszy nagrodzone zostały organizacje reprezentujące blisko milionową społeczność Polaków w Wielkiej Brytanii. Nagroda zobowiązuje podobnie jak ponad 65 – letnie dziedzictwo i doświadczenie szkoły na Ealingu. W szkole nastąpiły dość istotne zmiany osoby pani dyrektor, którą została pani Sylwia Spek, również prezesa, którym został pan Jarosław Skręta oraz kilku osób z zarządu.

Jestem nauczycielem religii od 14 lat oraz od kilku lat kapelanem szkoły. Proces zmian osób podejmujących funkcje dyrektora i prezesa szkoły oraz osób z zarządu i powierników jest naturalny, przebiega zgodnie z konstytucją oraz potrzebami szkoły. Ma na celu zapewnić jej dalsze funkcjonowanie tak w płaszczyźnie administracyjnej jak pedagogicznej, zgodnie z zasadami oraz tradycjami szkoły. Ważnymi elementami tej tradycji są patriotyzm oraz chrześcijański system wartości, który w naszej szkole wyraża się przez umiłowanie ojczyzny i wierność nauczaniu Kościoła Katolickiego. Jestem głęboko przekonany, że obecny zespół nauczycieli pod kierunkiem pani Dyrektor oraz zarząd szkoły pod kierunkiem pana Prezesa wypełnią misję Polskiej Sobotniej Szkoły na Ealingu: „Pamiętamy, Pielęgnujemy, Przekazujemy”.

ks. Dariusz Kwiatkowski, marianin