Opłaty za szkołę za rok 2018/19

Opłaty będą pobrane w dwóch terminach – w czerwcu 2018 r. i w styczniu 2019 r., w dniach podanych poniżej.

Wysokość czesnego

Czesne za rodzinę

Za cały rok

Pierwsza rata

Druga rata

Jedno dziecko

£300.00

£150.00

£150.00

Dwoje dzieci

£540.00

£270.00

£270.00

Troje dzieci

£780.00

£390.00

£390.00

Czworo dzieci

£1020.00

 £510.00

£510.00

Terminy płatności

Pierwsza rata będzie pobierana pomiędzy  09 i 16 czerwca 2018 r.

Druga rata będzie pobierana od 19 stycznia do 2 lutego 2019 r.

Rozporządzenia i uwagi dotyczące opłat

  • Opłata jaką trzeba uiścić w podanych terminach składa się z czesnego oraz opłat dodatkowych naliczonych danej rodzinie, takich jak opłaty manipulacyjne, opłaty za nieterminowe płacenie, opłaty za nieodrobienie dyżurów, itp.
  • Cała opłata naliczona rodzinie musi być wniesiona w podanych terminach. Niezapłacenie nawet jej części traktowane będzie jako nieterminowa płatność i automatycznie pociągnie za sobą opłatę w wysokości £20.
  • Opłata za nowozapisane dzieci MUSI być wniesiona w pierwszą sobotę po zapisie. Jest to warunek otrzymania miejsca w szkole
  • Powyższe opłaty dotyczą dzieci we wszystkich klasach, włącznie ze studentami w klasach AS oraz A2.
  • Niezapłacenie czesnego w wymaganym terminie automatycznie pociągnie za sobą karę w wysokości £20.
  • Dzieci, których rodzice będą zalegać z opłatami za szkołę mogą zostać zawieszone w czynnościach i ewentualnie skreślone z listy uczniów.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące problemów z płaceniem lub nieprawidłowości naliczonych kwot muszą być zgłoszone osobiście w szkole lub emailem na adres oplaty@szkola.org przed upływem ostatecznego terminu płatności. Inaczej będą traktowane jako nieterminowa płatność.
  • Zapytania na temat opłat prosimy przesyłać emailem wyłącznie na adres oplaty@szkola.org.

Metody płatności

Przelewy bankowe
Płacenie przelewem (BACS) to preferowana przez Szkołę forma, nie pociągająca za sobą dodatkowych kosztów. Osoby, które chcą zapłacić gotówką lub czekiem, będą mogły to zrobić na normalnych zasadach (dodatkowa opłata administracyjna wysokości £10) w siedzibie Szkoły.

Nazwa banku/Bank name:                       Lloyds Bank
Sort code:                                                      308458
Numer konta/Account number:              63649060
Reference (indywidualny no. rodziny):  PSxxxxxxSemx lub PSxxxxxxRok

Opłaty gotówką lub czekiem
Rodzice, którzy chcieliby dokonać opłaty gotówką lub czekiem, mogą to zrobić osobiście w szkole w jedną z podanych powyżej sobót. Czeki należy wystawić na “Polish Parents Association”. Płatność tymi metodami pociąga  za sobą dodatkową opłatę administracyjną w wysokości £10 za każdą transakcję.