Opłaty za szkołę za rok 2020/21

Opłaty będą pobrane w dwóch terminach – w czerwcu 2020 r. i w styczniu 2021 r., w dniach podanych poniżej.

Wysokość czesnego

Czesne za rodzinę Pierwsza rata Druga rata
Jedno dziecko £150.00 Wysokość opłaty będzie ustalona w późniejszym terminie
Dwoje dzieci £270.00
Troje dzieci £390.00
Czworo dzieci  £510.00
Każde następne dziecko +£100.00

 

Terminy płatności

Elektronicznie/przelew bankowy, od 13-ego do  27-ego czerwca 2020 r.

Druga rata będzie pobierana w styczniu 2021 r.

Rozporządzenia i uwagi dotyczące opłat

  • 23 listopada 2019 na Walnym Zebraniu Wszystkich Rodziców została zatwierdzona uchwała o podniesieniu czesnego za rok szkolny 2020-2021. Wysokość dotychczasowej opłaty nie ulegała zmianie od 2016 roku .

Jednakże, w związku z epidemią koronawirusa, Zarząd podjął decyzję o zamrożeniu wysokości opłat za I-sze półrocze roku szkolnego 2020/2021 na obecnym poziomie.

Jednocześnie informujemy ze wysokość czesnego zostanie zrewidowana i wysokość czesnego może ulec zmianie w II-gim półroczu roku szkolnego.

  • Opłata, jaką trzeba uiścić w podanych terminach składa się z czesnego oraz opłat dodatkowych naliczonych danej rodzinie, takich jak opłaty manipulacyjne, opłaty za nieterminowe płacenie, opłaty za nieodrobienie dyżurów oraz jakiekolwiek zaległe opłąty, itp.
  • Cała opłata naliczona rodzinie musi być wniesiona w podanych terminach. Niezapłacenie nawet jej części traktowane będzie, jako nieterminowa płatność i automatycznie pociągnie za sobą opłatę w wysokości £20.
  • Opłata za nowo zapisane dzieci MUSI być wniesiona w pierwszą sobotę po zapisie. Jest to warunek otrzymania miejsca w szkole
  • Powyższe opłaty dotyczą dzieci we wszystkich klasach, włącznie ze studentami w klasach AS oraz A2.
  • Niezapłacenie czesnego w wymaganym terminie automatycznie pociągnie za sobą karę w wysokości £20.
  • Dzieci, których rodzice będą zalegać z opłatami za szkołę mogą zostać zawieszone w czynnościach i ewentualnie skreślone z listy uczniów.
  • Wszelkie reklamacje dotyczące problemów z płaceniem lub nieprawidłowości naliczonych kwot muszą być zgłoszone osobiście w szkole lub emailem na adres oplaty@szkola.org przed upływem ostatecznego terminu płatności. Inaczej będą traktowane jako nieterminowa płatność.
  • Zapytania na temat opłat prosimy przesyłać emailem wyłącznie na adres oplaty@szkola.org.

Metoda płatności

Przelewy bankowe
Płacenie przelewem (BACS) to preferowana przez Szkołę forma, niepociągająca za sobą dodatkowych kosztów.

Nazwa banku/Bank name:                        Lloyds Bank
Sort code:                                                       308458
Numer konta/Account number:              63649060
Reference (indywidualny no. rodziny):  PSxxxxxxSemx lub PSxxxxxxRok

Z powodu koronawirusa, nie ma możliwości opłaty gotówką.