Opłaty za szkołę za rok 2017/18

Uwaga: szczegółowe informacje na temat opłat on-line (system Call Parents) dostępne są tutaj.

Opłaty będą pobrane w dwóch terminach – w czerwcu 2017 r. i w styczniu 2018 r., w dniach podanych poniżej.

Wysokość czesnego

Czesne za rodzinę

Za cały rok

Pierwsza rata

Druga rata

Jedno dziecko

£300.00

£150.00

£150.00

Dwoje dzieci

£540.00

£270.00

£270.00

Troje dzieci

£780.00

£390.00

£390.00

Czworo dzieci

£1020.00

 £510.00

£510.00

Terminy płatności

Pierwsza rata będzie pobierana pomiędzy  10 i 17 czerwca 2017 r.

Druga rata będzie pobierana pomiędzy  13 i 27 stycznia 2018 r.

Rozporządzenia i uwagi dotyczące opłat

 • Opłata jaką trzeba uiścić w podanych terminach składa się z czesnego oraz opłat dodatkowych naliczonych danej rodzinie, takich jak opłaty manipulacyjne, kary za nieterminowe płacenie, kary za nieodrobienie dyżurów, itp.
 • Cała opłata naliczona rodzinie musi być wniesiona w podanych terminach. Niezapłacenie nawet jej części traktowane będzie jako nieterminowa płatność i automatycznie pociągnie za sobą karę w wysokości £20.
 • Opłata za nowozapisane dzieci MUSI być wniesiona w pierwszą sobotę po zapisie. Jest to warunek otrzymania miejsca w szkole
 • Powyższe opłaty dotyczą dzieci we wszystkich klasach, włącznie ze studentami w klasach AS oraz A2.
 • Dzieci, których rodzice będą zalegać z opłatami za szkołę mogą zostać zawieszone w czynnościach i ewentualnie skreślone z listy uczniów.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące problemów z płaceniem lub nieprawidłowości naliczonych kwot muszą być zgłoszone osobiście w szkole lub emailem na adres oplaty@szkola.org przed upływem ostatecznego terminu płatności. Inaczej będą traktowane jako nieterminowa płatność.
 • Zapytania na temat opłat prosimy przesyłać emailem na adres oplaty@szkola.org.

Metody płatności

Opłaty online
Preferowaną metodą płatności są opłaty on-line. Można ich dokonywać w zaciszu własnego domu. Przed nadejściem okresu płatności każda rodzina otrzyma email w którym podana będzie wysokość opłaty oraz link do systemu opłat. Opłaty można wykonać kartą debetową lub kredytową.

Uwaga: w tym roku po raz pierwszy używamy do elektronicznego pobierania opłat systemu Call Parents. Szczegółowe instrukcje dotyczące tego systemu podaliśmy poniżej. W przypadku trudności prosimy napisać do nas emailem na adres oplaty@szkola.org.

Opłaty gotówką lub czekiem
Rodzice, którzy chcieliby dokonać opłaty gotówką lub czekiem, mogą to zrobić osobiście w szkole w jedną z podanych powyżej sobót. Czeki należy wystawić na “Polish Parents Association”. Płatność tymi metodami pociąga  za sobą dodatkową opłatę administracyjną w wysokości £10 za każdą transakcję.

Przelewy bankowe
Szkoła w tej chwili nie przyjmuje płatności przelewami bankowymi (BACS, itp.)

 

Opłaty on-line za pomocą systemu Call Parents

 • Przed rozpoczęciem kampanii płatniczej, każdej rodzinie naliczona zostanie całkowita opłata za szkołę.
 • Wezwanie do zapłaty zostanie wysłane emailem, w którym podana będzie należna kwota oraz link do systemu płatności.
 • Należy kliknąć na ten link (lub jeżeli nie zadziała, skopiować go z emaila do okna przeglądarki internetowej) aby dostać się do systemu płatności.
 • Należy dokonać płatności żądanej kwoty wykonując instrukcje podane przez system.
 • Płatności można dokonać kartą debetową lub kredytową.
 • Rodzina może otrzymać więcej niż jeden email z wezwaniem do zapłaty. Kwota podana w tych emailach będzie identyczna. Należy dokonać opłaty używając tylko jednego z tych emaili. Pozostałe prosimy zignorować.
 • Jeżeli uważają Państwo, że kwota opłaty została naliczona niewłaściwie, prosimy natychmiast zgłosić ten fakt w księgowości, wysyłając email na adres oplaty@szkola.org, podając przyczyny. Niezgłoszenie niezgodności i nieuiszczenie opłaty w terminie pociągnie za sobą ustawową karę. W przypadku uznania reklamacji zostanie wysłany nowy email z linkiem.
 • Jeżeli w trakcie wykonywania operacji płatności otrzymają Państwo komunikat, że transakcja została odrzucona, prosimy o zgłoszenie tego faktu w księgowości wysyłając stosowny email.
 • Jeżeli Państwo dokonali już opłaty innymi środkami (gotówką, czekiem) prosimy o zignorowanie emaila wzywającego do zapłaty.

Uwaga: prosimy o regularne sprawdzanie swoich skrzynek mailowych (w tym spamu) w okresie pobierania opłat przez szkołę. Jeżeli na tydzień przed ostatecznym upływem terminu płatności nie otrzymają Państwo emaila z żądaniem zapłaty, prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się ze szkołą.

Zapytania na temat opłat on-line prosimy przesyłać emailem wyłącznie na adres oplaty@szkola.org.

DZIĘKUJEMY!