Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą zawiadomieni o wywiadówkach z tygodniowym wyprzedzeniem kartką przekazaną przez ucznia, oraz emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

Najbliższe wywiadówki:

Wywiadówka klasy II B gimnazjalnej odbędzie się dnia 21.10.2017, w godzinach 09:00-09:40. Rodzice spotykają się z wychowawczynią Panią Magdaleną Chojnacką w Orchard Hall (główny budynek szkoły).

Wywiadówka klasy II C gimnazjalnej odbędzie się dnia 21.10.2017, w godzinach 12:20-13:00. Rodzice proszeni są o przybycie o godz. 12:20 do sali Cloisters na krótkie spotkanie z panią dyrektor szkoły, po którym udadzą się z nauczycielem dziecka, Panią Radosławą Szczerbą do wskazanej klasy.

Wywiadówka klasy IV A  gimnazjalnej odbędzie się dnia 21.10.2017, w godzinach 12:20-13:00. Rodzice proszeni są o przybycie o godz. 12:20 do sali Cloisters na krótkie spotkanie z panią dyrektor szkoły, po którym udadzą się z nauczycielem dziecka, Panią Agnieszką Kuwak do wskazanej klasy.

Wywiadówka klasy IV B  gimnazjalnej odbędzie się dnia 21.10.2017, w godzinach 12:20-13:00. Rodzice proszeni są o przybycie o godz. 12:20 do sali Cloisters na krótkie spotkanie z panią dyrektor szkoły, po którym udadzą się z nauczycielem dziecka, Panią Katarzyną Błaszczuk do wskazanej klasy.

Wywiadówka klasy IV C  gimnazjalnej odbędzie się dnia 21.10.2017, w godzinach 12:20-13:00. Rodzice proszeni są o przybycie o godz. 12:20 do sali Cloisters na krótkie spotkanie z panią dyrektor szkoły, po którym udadzą się z nauczycielem dziecka, Panią Jolantą Grzybowską-Szczurek do wskazanej klasy.

Wywiadówka klasy AS A gimnazjalnej odbędzie się dnia 21.10.2017, w godzinach 12:20-13:00. Rodzice proszeni są o przybycie o godz. 12:20 do sali Cloisters na krótkie spotkanie z panią dyrektor szkoły, po którym udadzą się z nauczycielem dziecka, Panią Ewą Jackowską do wskazanej klasy.

Wywiadówka klasy AS B gimnazjalnej odbędzie się dnia 21.10.2017, w godzinach 12:20-13:00. Rodzice proszeni są o przybycie o godz. 12:20 do sali Cloisters na krótkie spotkanie z panią dyrektor szkoły, po którym udadzą się z nauczycielem dziecka, Panią Sandrą Zakrzewską do wskazanej klasy.

Wywiadówka klasy A2 A gimnazjalnej odbędzie się dnia 21.10.2017, w godzinach 12:20-13:00. Rodzice proszeni są o przybycie o godz. 12:20 do sali Cloisters na krótkie spotkanie z panią dyrektor szkoły, po którym udadzą się z nauczycielem dziecka, Panią Agnieszką Borkowską do wskazanej klasy.

Wywiadówka klasy A2 B gimnazjalnej odbędzie się dnia 21.10.2017, w godzinach 12:20-13:00. Rodzice proszeni są o przybycie o godz. 12:20 do sali Cloisters na krótkie spotkanie z panią dyrektor szkoły, po którym udadzą się z nauczycielem dziecka, Panią Magdaleną Bahadrian do wskazanej klasy.