Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą powiadomieni o wywiadówkach emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

Najbliższe wywiadówki:

Sobota 11.05.19

Zebranie rodziców uczniów klasy IV A odbędzie się dnia 11.05.19  o godzinie 9.00-9.40.
Rodzice spotykają się z wychowawczynią P. Jolantą Grzybowską-Szczurek w Orchard Hall – główny budynek szkoły.
Celem zebrania będzie omówienie ostatnio odbytego egzaminu GCSE z mówienia oraz egzaminów
próbnych GCSE (pisanie, czytanie i słuchanie).

 

Zebranie rodziców uczniów klasy IV B odbędzie się dnia 11.05.19  o godzinie 9.00-9.40.
Rodzice spotykają się z wychowawczynią P. Katarzyną Błaszczuk w Orchard Hall – główny budynek szkoły.
Celem zebrania będzie omówienie ostatnio odbytego egzaminu GCSE z mówienia oraz egzaminów
próbnych GCSE (pisanie, czytanie i słuchanie).

 

Zebranie rodziców uczniów klasy IV C odbędzie się dnia 11.05.19  o godzinie 9.00-9.40.
Rodzice spotykają się z wychowawczynią P. Agnieszką Kuwak w Orchard Hall – główny budynek szkoły.
Celem zebrania będzie omówienie ostatnio odbytego egzaminu GCSE z mówienia oraz egzaminów
próbnych GCSE (pisanie, czytanie i słuchanie).