Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą powiadomieni o wywiadówkach emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

Najbliższe wywiadówki:

Sobota 18.01.20

Zebranie rodziców uczniów klasy 6 a  odbędzie się dnia 18.01.19  o godzinie 12.20-13.00.

Rodzice spotykają się z wychowawczynią P. Aleksandrą Rogowską w Orchard Hall – główny budynek szkoły.

Celem zebrania będzie omówienie programu nauczania i zachowania uczniów.