Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą zawiadomieni o wywiadówkach z tygodniowym wyprzedzeniem kartką przekazaną przez ucznia, oraz emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

Najbliższe wywiadówki: