Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą zawiadomieni o wywiadówkach z tygodniowym wyprzedzeniem kartką przekazaną przez ucznia, oraz emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

Najbliższe wywiadówki:

Szczegóły będzie można znaleźć w załączniku wysłanym e-mailem.

 

Sobota 3-ego Lutego o 12:45, odbędzie się w klasie spotkanie rodziców z panią Magdaleną Bahadrian, nauczycielem klasy A2 B.

Szczegóły będzie można znaleźć w załączniku wysłanym e-mailem.