Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą powiadomieni o wywiadówkach emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

Najbliższe wywiadówki:

Sobota 09.11.19

Zebranie rodziców uczniów klasy III B odbędzie się dnia 09.11.19  o godzinie 9.00-9.40

Rodzice spotykają się z wychowawczynią P. Radosławą Szczerbą w Orchard Hall – główny budynek szkoły.

Celem zebrania będzie omówienie programu nauczania i zachowania uczniów.