Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą powiadomieni o wywiadówkach emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

Najbliższe wywiadówki:

Zebranie rodziców uczniów klasy A2 A odbędzie się dnia 29.09.18  o godzinie 12.30-13.00.

Rodzice spotykają się z wychowawczynią P. Ewą Jackowską w Orchard Hall – główny budynek szkoły.

Celem zebrania będzie omówienie programu nauczania i przygotowanie do egzaminów A Level.

 

Zebranie rodziców uczniów klasy A2 B odbędzie się dnia 29.09.18  o godzinie 12.30-13.00.

Rodzice spotykają się z wychowawczynią P. Sandrą Zakrzewską w Orchard Hall – główny budynek szkoły.

Celem zebrania będzie omówienie programu nauczania i przygotowanie do egzaminów A Level.