Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą powiadomieni o wywiadówkach emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

Najbliższe wywiadówki:

Sobota 08.02.20

Zebranie rodziców uczniów klasy AL1 A odbędzie się dnia 08.02.20  o godzinie 12.00-13.00.
Rodzice spotykają się z wychowawczynią P. Ewą Jackowską w Orchard Hall – główny budynek szkoły.
Celem zebrania będzie indywidualne omówienie osiągnieć ucznia w przygotowaniach do egzaminów A Level.

 

Zebranie rodziców uczniów klasy AL1 B odbędzie się dnia 08.02.20  o godzinie 12.00-13.00.
Rodzice spotykają się z wychowawczynią P. Agnieszką Kuwak w Orchard Hall – główny budynek szkoły.
Celem zebrania będzie indywidualne omówienie osiągnieć ucznia w przygotowaniach do egzaminów A Level.