Jedna z najstarszych polskich szkół w Wielkiej Brytanii
Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych
im. Tadeusza Kościuszki, Ealing, UK
Szkolne aktualności...

Aktualności szkolne

Aktualności


Sobota 02/07/2022

W sobotę 2-ego lipca serdeczne zapraszamy Rodziców wraz dziećmi na Dzień Otwarty, 10:00 – 12:30

PS – Zapisy na rok akademicki 2022/3

Zapisy nowych uczniów na rok 2022/23

Chociaż oficjalne zapisy zostały zakończone 07/05/2022, szkoła dalej przyjmuje do klas, które mają jeszcze wolne miejsca, bąć na listę oczekujących.

Wszystkie formularze prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres zapisy@szkola.org . Dokładniejsze informacje są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce ZAPISY. Uaktualniony formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie internetowej od 26 marca.

W szkole im.Tadeusza Kościuszki na Ealingu nauczamy języka polskiego, historii, geografii i religii, a także pielęgnujemy polskie tradycje, obyczaje i naszą piękną, bogatą kulturę. Zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych wysokim poziomem nauczania waszych dzieci do zapisania ich na nowy rok szkony 2022/23.

Więcej informacji o zapisach tutaj.

Poniższa tabelka i mapka, wskazują na rozlokowanie wejść szkolnych oraz godziny wchodzenia i opuszczania szkoły przez poszczególne roczniki.


Oplaty za rok szkolny 2022/23

Wszystkie informacje dotyczące opłat można znaleść na naszych stronach:

Zapisy

Opłaty

Dzień Matki

Dzień Matki to czas, by wyrazić podziękowanie i wdzięczności za jej miłość, troskę i opiekę, jakimi obdarza swoje dzieci. To wyjątkowe święto.

Zapraszamy wszystkie Mamy do obejrzenia jak dzieci w naszej Szkole obchodziły Wasz dzień. Kliknij…

 Daty do kalendarza

Wszystkie ważne daty znajdziesz w kalendarzu szkoły


Zatrudnienie

Wszelkie informacje dostępne są na stronach o etatach nauczycielskich lub administracyjnych.


Zmiana danych osobowych

Jest w interesie zarówno Rodziców i Opiekunów jak i Szkoły abyśmy posiadali aktualne dane kontaktowe. Tylko wtedy komunikacja we wszelkich sprawach szkolnych będzie efektywna. Zmiany danych takich jak  adres, numer telefonu, adres emailowy prosimy niezwłocznie przesłać na adres zapisy@szkola.org


Child Protection Officers

Lista osób odpowiedzialnych za ‘Child Protection’ :
– Sylwia Spek (nadzór – cała szkoła)
– Iwona Łukomska (szkoła podstawowa)
– Jolanta Grzybowska-Szczurek (szkoła średnia)

Szkolne wydarzenia

Przygotowania do Balu Maturalnego 2022

Galeria poprzednich imprez

Dostępna jest tutaj …

Wyniki z egzaminów państwowych z j. polskiego na poziomach GCSE i A-Level w roku szkolnym 2020-21

GCSE: punktacja: 9 – 1
9 (A**) – 31 uczniów
8 (A*) – 8 uczniów
7 (A) – 2 uczniów
Nie ma oceny 6 (B) i poniżej

A – Level (GCE):
A* – 3 uczniów
A – 19 uczniów
B – 8 uczniów
Nie ma oceny C i poniżej

Zestaw wyników z ostatnich kilku lat

 
Galeria wszystkich wydarzeń: tutaj

PUCHARY 2018/2019

PUCHARY 2019/2020

 • Polski Ośrodek Katolicki – za celującą pracę i osiągnięcia w nauce j. polskiego (kl. 6.szkoła podstawowa) – wręcza Prezes Rady Ekonomiczno-Administracyjnej Parafii Ealing P.Tomasz Herbich.
  Puchar otrzymuje: Zosia Boczkaja; Kacper Mejdus
 • Polska Sekcja Konserwatywna – za wybitne osiągnięcia z dziedziny geografii Polski ( kl. I gim.) – wręcza przedstawiciel PSK Joanna Dąbrowska.
  Puchar otrzymuje: Monika Chudzik; Victor Żuchowski
 • Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – za wybitne osiągnięcia z dziedziny historii Polski (kl. II gim.) – wręcza, P.Krzysztof De Berg.
  Puchar otrzymuje: Julia Wanot; Anthony Salacinski
 • Puchar im. K. Tangla – za wybitne osiągnięcia w nauce j. polskiego, za literature (kl. III gim.) córka Kazimierza Tangl- Hania Whitty.
  Puchar otrzymuje: Mateusz Jurewicz; Julia Cekalska
 • Polski Ośrodek Katolicki – za dojrzałą i świadomą postawę oraz za wybitne osiągnięcia w nauce j. polskiego (kl. IV gim.) – wręcza Proboszcz Parafii Ealing Ksiądz Michal Kozak MIC.
  Puchar otrzymuje: Wiktoria Adamska; Roksana Wełna
 • Nagroda im. generała Władysława Andersa i puchar Polskiej Macierzy Szkolnej za całokształt pracy i bardzo dobre wyniki w nauce.( kl. IV gim.) – wręcza przedstawicel PMS- Katarzyna Kowalczyk lub prezes PMS-Krystyna Olliffe.
  Puchar otrzymuje: Kelly Blachowicz; Oliver Strzelczyk
 • Puchar im. Magdaleny Tangl za systematyczne pokonywanie trudności w nauce języka polskiego (kl II gimnazjalna) wręcza córka Magdaleny Tangl- Hania Whitty.
  Puchar otrzymuje: Zofia Gawęcka; Alan Bartusik

Wizyta pod Pomnikiem Polskiego Lotnika, 7-ego września 2019

Zdjęcia z uroczystości pod pomnikiem Lotników

Katalog przeszłych Wydarzeń:

http://szkola.org/events/

To powinniście wiedzieć

Misja Szkoły – polski język i kultura dla wszystkich

Polska szkoła na Ealingu istnieje już ponad 65 lat. Przez cały ten czas dotrzymywaliśmy wierności polskim korzeniom, kultywowaliśmy polską tożsamość i nadal pozostajemy cząstką Polski na obczyźnie.

W szkole nauczamy języka polskiego, historii, geografii i religii, a także pielęgnujemy polskie tradycje, obyczaje i naszą piękną, bogatą kulturę.

Szkoła jest ośrodkiem polskości dla wielu pokoleń dzieci, zarówno tych które urodziły się w Wielkiej Brytanii, jak i tych, które przyjechały z Polski.

Szkoła jest prowadzona społecznie przez rodziców dzieci do niej uczęszczających, którzy bez żadnego wynagrodzenia dokładają wszelkich starań aby funkcjonowała na codzień i miała zapewnioną przyszłość.


Poznaj Konstytucję Szkoły

Zasady funkcjonowania szkoły określone są w jej Konstytucji, która zajmuje się wszystkimi sferami działalności szkoły, od celów jej istnienia do zasad wybierania władz. Każdy Rodzic i Opiekun mający dzieci w naszej szkole powinien gruntownie  zapoznać się z treścią Konstytucji tak aby zawsze był świadomy swoich praw i obowiązków. Konstytucja jest dokumentem prawnym, napisanym w języku angielskim ponieważ terem działania szkoły jest Zjednoczone Królestwo i jego prawodawstwu szkoła podlega.

Pełna treść Konstytucji dostępna jest tutaj.


Dofinansowanie

           

Nasza szkoła jest bardzo wdzięczna za dofinansowanie otrzymane od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2021 r.

Dofinansowanie w kwocie £9,500.90 częściowo pokryło koszty wynajmu budynków szkolnych.

Serdecznie dziękujemy!


Nagroda od Królowej

W roku 2017 nasza szkoła otrzymała najwyższe brytyjskie odznaczenie jakie może otrzymać  organizacja: ‘Queen’s Award for Voluntary Service’ (QAVS), przyznawane corocznie przez Królową Elżbietę II za pracę społeczną.

Pełne informacje o Nagrodzie QAVS, oraz jakie warunki musiała spełnić nasza Szkoła aby ją otrzymać.

Władze szkoły

Nasza szkoła jest instytucją charytatywną, zarejestrowaną przy rządowej organizacji, tzw. Charity Commission.
Za prowadzenie szkoły odpowiedzialny jest Zarząd składający się z pracujących społecznie (bez żadnego wynagrodzenia) powierników (ang. Trustees). Na czele Zarządu stoi jako Prezes pani Anna Sobania.
Zarząd odpowiada przed wszystkimi rodzicami posiadającymi dzieci w szkole na Walnym Zebraniu Rodziców, które obywa się raz do roku.
Zarząd zatrudnia dyrektora, który odpowiada za sprawy dydaktyczne. Dyrektor sprawuje bezpośrednią kontrolę nad gronem pedagogicznym.
Organizacją szkolnych imprez i wydarzeń zajmują się pracujący charytatywnie członkowie Koła Rodzicielskiego.

Prezes Zarządu, p. Anna Sobania

Prezes koordynuje prace Zarządu, reprezentuje Szkołę na zewnątrz i wraz z Zarządem jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania szkoły.

Dyrektor, p. Sylwia Spek

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest za grono pedagogiczne, za ustalenie i realizację programu nauczania, za wydarzenia szkolne, oraz za opieke nad uczniami.

Informacje jak skontaktować się z personelem szkolnym podane są tutaj.

Misja szkoły

Polski język i kultura dla wszystkich

Pamiętamy

Polska szkoła na Ealingu istnieje już prawie 70 lat. Od początku istnienia dochowujemy wierności polskim korzeniom, kultywujemypolską tożsamość i pozostajemy cząstką Polski na obczyźnie.

Pielęgnujemy

W szkole nauczamy języka polskiego, historii, geografii i religii, a także pielęgnujemy polskie tradycje, obyczaje i naszą piękną, bogatą kulturę. Szkoła jest ośrodkiem polskości kilku pokoleń dzieci, zarówno tych które urodziły się w Wielkiej Brytanii, jak również tych, które przyjechały z kraju.

Przekazujemy

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu oddanych pedagogów, pracowników administracji i społecznie zarządzających Szkołą rodziców z Zarządu i Koła Rodzicielskiego, nasza Szkoła stale się rozwija i kształci w polskim duchu pokolenia nowych wychowanków.

Obszary działania

Szkoła obecnie liczy 620 uczniów w wieku od 4 do 18 lat w 37 klasach, uczonych przez 50 nauczycieli

Podstawy

Historia

Integracja

Tradycje

Wycieczki

Konkursy i nagrody

Historia szkoły

w pigułce

 • 1950

  Początki...

  W 1950 roku z inicjatywy księdza prałata Adama Wróbla rodacy osiedlający się w Londynie na Ealingu utworzyli polską parafię, a następnie Sobotnią Szkołę Przedmiotów Ojczystych.

 • 1965

  Rozkwit szkoły

  W latach 1964/1965 kierownictwo przejął Ludwik Kazimierz Tangl, i z powodu stale rosnącej liczby uczniów (ponad 250), szkoła została przeniesiona do „Ealing Grammar School” na Ealing Green.

 • 1975

  Srebrny jubileusz

  Lata siedemdziesiąte przyniosły zmianę statutu regulującego prowadzenia szkoły i zakup nowoczesnego jak na tamte czasy sprzętu technicznego, jakim były powielacz i przeźrocza. W 1975 roku szkoła obchodziła jubileusz 25-lecia na uroczystej akademii gdzie przedstawiono inscenizację „Ody do Młodości” Adama Mickiewicza. Z okazji 25-lecia szkoła zmieniła swój emblemat.

 • 1993

  Kolejna przeprowadzka

  Przez kolejne lata liczba uczniów ponownie wzrosła i szkoła przeniosła się do szkoły „Twyford Church of England School”. W roku szkolnym 1993/1994, kierownictwo objęła Alicja Harasimów.

 • 2000

  50 lecie

  Szkoła doczekała się złotego jubileuszu 50-lecia. W dniu 20 stycznia 2001 roku w Ealing Abbey odprawiona została koncelebrowana Msza Święta przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Szczepana Wesołego. W trakcie tej wzruszającej mszy poświęcono sztandar szkolny. W liturgii uczestniczyło ponad 1000 osób z Prezydentem Rzeczypospolitej na uchodźctwie Ryszardem Kaczorowskim na czele.

 • 2003

  Ponad 500 uczniów

  Liczba uczniow przekroczyla 500 osób. Kolejna przeprowadzka do obecnej siedziby – St Benedict’s School przy opactwie na Ealingu.

 • 2006

  Organizacja charytatywna

  W 2006 roku postanowiono zarejestrować szkołę jako organizację charytatywną (Registered Charity) zgodnie z prawem angielskim i zatwierdzono nowy statut.

 • 2010

  Pamiętamy, pielęgnujemy, przekazujemy

  Sześćdziesiąta rocznica powstania szkoły. W rok jubileuszowy włączono uroczystości koncelebrowanej Mszy Świętej, wystawę dziejów szkoły, koncert, okolicznościową publikację oraz „Wielki Bal 60-lecia“. Wprowadzono rownież nowy emblemat szkolny, oparty na oryginalnym emblemacie z lat 70-tych, oraz motto szkolne "Pamiętajmy, pielęgnujmy, przekazujmy".

 • 2017

  Queesn's Award for Voluntary Service

  Dnia 2 czerwca 2017 r. zostaliśmy lauretami prestiżowej, królewskiej nagrody Queen's Award for Voluntary Service. Jesteśmy dumni, że w ten wyjątkowy sposób doceniono wieloletnią pracę wolontariuszy i społeczników na rzecz edukacji Polskich dzieci w Londynie.

 • 2019

  Otrzmanie Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  Dnia 8 listopada 2019 r. Pierwsza Dama RP Pani Agata Kornhauser-Duda wręczyła nadaną nam przez Prezydenta RP "Flagę Rzeczypospolitej Polskiej". "Flaga", która jest symbolem naszych więzów z Polską, przyznawana jest jako odznaczenie organizacjom wyróżniającym się w „służbie Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi poprzez realizowanie własnych talentów i pasji.”

 • Bądź
  częścią
  naszej
  historii