1050 rocznica Chrztu Polski

1 maja 2016r. uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, Powiernicy i członkowie Koła Rodzicielskiego wzięli udział w Mszy Świętej z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, która odprawiona została w Ealing Abbey.

Koncelebrowanej liturgii przewodniczył Jego Eminencja Kardynał Vincent Nichols-arcybiskup Westminster i Prymas Anglii i Walii.
Wśród celebrantów obecny był także biskup pomocniczy, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej Wiesław Lechowicz.

Zebranych na nabożeństwie gości powitał Jego Ekscelencja Witold Sobków –Ambasador RP w Wielkiej Brytanii.

Po wprowadzeniu historycznym profesora Marka Kornata z Polskiej Akademii Nauk, wysłuchaliśmy wprowadzenia liturgicznego Księdza Prałata Stefana Wylężka- Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

Kardynal Vincent Nicols pięknie i serdecznie przemówił do kongregacji wspominając Mieszka I oraz podkreślając historyczne fakty chrztu Polski, wkład Polaków w obronę Wielkiej Brytanii podczas II Wojny Światowej oraz pozytywną obecność wielu emigrantów w dzisiejszych czasach.

Piękną oprawę muzyczną przygotował chór „Senza Nome” z lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Coventry, który rozpoczął nabożeństwo „Bogurodzicą”, a zakończył wykonaniem „Boże coś Polskę”.

Po specjalnym błogosławieństwie i zakończonym nabożeństwie udaliśmy się do sali Orchard Hall na spotkanie przy kawie i herbacie, które efektownie przygotowało polskie harcerstwo.

Mieliśmy możliwość rozmowy z kardynałem, podczas której pytał się On o naszą polską szkołę i pracę związaną z jej prowadzeniem.