W sobotę 12.10 .2013 uczniowie klas gimnazjalnych rozpoczęli akcję „Czytajmy Razem”, zapraszając młodszych kolegów z klas od zerówek do klas czwartych, do wspólnego czytania w czasie przerw.

Gimnazjaliści chcą poswięcić swój czas na wspólne czytanie wierszy i bajek oraz doskonalenie umiejętności płynnego czytania młodszych kolegów.

Mamy nadzieję, że uczniowie klas młodszych z ochotą będą korzystać z tej formy pomocy jaką oferują im starsi koledzy.

Czas spędzony z książką powinien kojarzyć się z przyjemnością i szczęśliwą chwilą czego wszystkim życzymy.

Bardzo dziękujemy uczniom starszych klas za zaangażowanie się w życie naszej szkoły.

Anna Pietrzycka