Honorowe wyróżnienie dla naszej szkoły

W sobotę 22 stycznia 2011 roku Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki na Ealingu została uhonorowana niezwykle prestiżowym odznaczeniem „Pro Memoria”. Odznaczenie to otrzymaliśmy z rąk Doktora Jana Tarczyńskiego w związku z uroczystościami jubileuszowymi 60-lecia istnienia szkoły.

Medal przyznany został przez Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego-Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych decyzją z dnia 13 stycznia wydaną w Warszawie.

Medal „Pro Memoria” jest to polskie odznaczenie cywilne, które zostało ustanowione w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Prawnie zarejestrowane 25 stycznia 2005 roku, w celu uhonorowania osób fizycznych i prawnych „za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”.

Odznaką Medalu jest metalowy krążek o średnicy 38 mm srebrzony i oksydowany. Na awersie na tle rozdartych krat umieszczony został orzeł wzoru z drzewca sztandaru wojskowego spoczywający na obnażonej szabli polskiej skrzyżowanej z drutem kolczastym. Na rewersie w otoku z napisem „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych” znajdują się słowa: „Pro Memoria”- z łaciny znaczy: dla pamięci; na pamiątkę. Pod nim skrzyżowane gałązki dębiny i wawrzynu oraz data „8 maja 2005” symbolizująca 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej.

Medal przywieszany jest na wstążce koloru granatowego, amarantowego i czarnego. Są to kolory trzech polskich odznaczeń wojennych – Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyża Walecznych oraz Krzyża Zasługi z Mieczami. Odznaka została zaprojektowana przez artystów-medalierów Roussane i Andrzeja Nowakowskich. Odznaczenie to wcześniej otrzymali między innymi: Ryszard Kaczorowski, Aleksander Kwaśniewski i Gustaw Holoubek.

Naszej szkole Medal ten przyznano za wyjątkowe zasługi na rzecz pamięci o walkach polskich żołnierzy poza granicami kraju, za propagowanie wspomnień o miejscach kaźni i polskich bitew oraz za rozpowszechnianie wiedzy o poległych Polakach na frontach I i II wojny światowej.

W przesłaniu od Ministra uzasadnieniem nadania odznaki było także zachowanie narodowej tożsamości na obczyźnie, podejmowanie wielu działań związanych z utrzymywaniem polskiej kultury, poznawaniem tradycji i historii ojczystej, a zarazem realizacja celów określonych w programie edukacji.

Dla Polskiej Sobotniej Szkoły na Ealingu to wielki zaszczyt, a zarazem historyczny moment. Przyznanie medalu to uznanie zasług dyrekcji, zatrudnionych nauczycieli i działaczy społecznych, którzy przez proces dydaktyczno-wychowawczy nasycili treściami patriotycznymi edukacyjne wychowanie młodzieży w polskiej szkole na obczyźnie.
Przejawia się to zarówno w codziennej pracy, jak i podczas okolicznościowych akademii, organizowania prelekcji historycznych, składania wiązanek w miejscach pamięci narodowej, obchodach ważnych rocznic patriotycznych i świąt narodowych.

Otrzymanie przez naszą szkołę medalu „Pro Memoria” jest dla nas kolejną, żywą lekcją historii, utrzymania własnej tożsamości oraz potwierdzeniem słuszności wychowania naszych uczniów w duchu patriotyzmu.
Obecna działalność i postawa naszej szkoły teraz jeszcze bardziej zobowiązują całą społeczność szkolną do szczególnych działań o charakterze wychowawczym i edukacyjnym w dziedzinie historii Polski.
Naszym przesłaniem zgodnym z mottem obchodów jubileuszu 60-lecia: „Pamiętajmy, Przekazujmy, Pielęgnujmy” będzie dalsza kontynuacja w oddawaniu hołdu, szacunku i czci tym, którzy walczyli o naszą niepodległość, tym bardziej, że stajemy się ostatnim pokoleniem, które ma możliwość obcowania z uczestnikami tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Do nas należy obowiązek przekazania tej wiedzy młodym pokoleniom.

Odznaczeniem za indywidualny wkład pracy uhonorowane zostały również osoby z dyrekcji szkoły, nauczycielka i działacze Zarządu Koła Rodzicielskiego:
Magdalena Bahadrian, Maciej Behnke, Marta Bnińska, Renata Chudzik, Andrzej Formaniak, Katarzyna Kaczmarska, Andrzej Rumun, Nuna Staniaszek, Joanna Kaliniecka-Williamson.

Przyznane wyróżnienie jest nagrodą za wieloletnie działania kilku pokoleń pracowników polskiej szkoły, które dbały o dawanie świadectwa prawdzie, upamiętniały i uhonorowały osoby walczące o wolność Polski i Wielkiej Brytanii.

Odebraliśmy Medal „Pro Memoria” jako wyjątkowe uznanie i wkrótce z godnością udekorujemy nim nasz szkolny sztandar. Niespodzianka, szczególne wyróżnienie oraz duma i emocje związane z tym dniem na długo pozostaną w naszej pamięci.

Marta Bnińska

Prezes Andrzej Rumun wręcza Doktorowi Tarczyńskiemu
pamiątkowy album i znaczek jubileuszu 60-lecia szkoły
Zdjęcia: Ryszard Szydło

Dyrektor Renata Chudzik przyjmuje w imieniu szkoły Medal “Pro Memoria”

 

Grupa laureatów odznaczonych Medalem “Pro Memoria”

 

Renata Chudzik i Andrzej Rumun odbierają medal przyznany przez Ministra Jana Stanisława Ciechanowskiego-Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

Doktor Jan Tarczyński z pamiątkowym albumem w otoczeniu działaczy wyróżnionych za długoletnią pracę