Konkurs wiedzy o Polsce – klasy 5 i 6 podstawowe oraz I i II gimnazjalne

W sobotę 4.02.2012 odbył się w naszej szkole po raz pierwszy Konkurs wiedzy o Polsce, w którym uczestniczyli uczniowie klas piątych, szóstych, I i II gimnazjalnych.

Zainteresowanie konkursem było ogromne, bowiem każdy z kandydatów chciał zaprezentować jak najwyższy poziom swej wiedzy zdobyty na zajęciach w naszej szkole.

Konkurs rozpoczał się powitaniem młodzieży i gości przez Panią Dyrektor Renatę Chudzik oraz przedstawieniem komisji oraz objaśnieniem regulaminu uczestnictwa.

W komisji zasiadali: Pani Dyrektor Renata Chudzik, Pani Iwona Łukomska, Pani Nuna Staniaszek oraz Pani Krystyna Medewicz-Starba, a konkurs prowadziła Pani Jolanta Jabłońska.

Pytania konkursowe dotyczyły szerokiej znajomości wiedzy z historii, geografii, przyrody i z życiorysu naszego patrona Tadeusza Kościuszki, a także języka polskiego, a między innymi także z ortografii.

Prezentacja na ekranie i pytania przygotowane były przez Panią Dyrektor i Pania Iwonę Łukomska, natomiast poziom trudności dobrano względem przerobionego dotychczas materiału oraz wieku uczestników konkursu.

Wszyscy odpowiadali pisemnie na dwadzieścia pytań, z których każde zawierało kilka odpowiedzi do wyboru za odpowiednią ilość punktów.

Uczniowie zasiadali przy pojedyńczych stolikach na sali, w której panował klimat skupienia oraz chęć wyganej.

Wśród klas piątych na I miejscu znalazł się David Matera z klasy 5a z 33 punktami.

Drugie miejsce przyznano uczniowi klasy 5b Konradowi Bylina z 28 punktami, natomiast miejsce trzecie przypadło Szymonowi Olewicz z klasy 5b za uzyskanie 27 punktów.

W klasach szóstych przeważającą ilością punktów objęły prowadzenie dziewczęta.

Trzecie miejsce otrzymała Karolina Gumieniak z klasy 6b za 28 punktów, na miejscu drugim znalazła się Agata Kryńska z 6b z 27 punktami, a pierwszą nagrodę otrzymała Jaśmina Musiał z klasy 6a za 30 punktów.

Klasy I gimnazjalne wykazały się wspaniałym poziomem wiedzy, a w szczególności laureat pierwszego miejsca Paweł Nazarowicz z klasy I A z ilością 33 punktów.

Miejsce drugie zajęła Nikola Frankiewicz z klasy IB z 28 punktami oraz Alicja Macheta z jednym punktem mniej.

Klasy II gimnazjalne, gdzie poziom trudności był największy, uzyskały następujące rezultaty.

Miejsce pierwsze zdobył James Tybulewicz z klasy IIB- 30 punktów, drugą nagrodę otrzymała nie mniej uzdolniona uczennica klasy IIA Karolina Marszelewska, a miejsce trzecie przypadło dla Angeliki Zalecka z klasy IIB.

Nagrody książkowe wręczyła uroczyście wszystkim laureatom Pani Dyrektor Renata Chudzik, po czym posypały się gromkie brawa od rówieśników trzymających kciuki za swoich faworytów.

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie, to wyłaniający się zdolni, ambitni, młoddzi i wielojęzyczni ludzie, którzy haryzmą i pogłębianiem wiedzy przecierają szlaki wśród ” polskich londyńczyków” krzewiąc polską mowę oraz wiedzę, którą zdobywają w naszej szkole.

Pragniemy złożyć wielkie podziękowania nauczycielom i organizatorkom konkursu wiedzy o Polsce. Ogromnie cieszymy się, że widać zaangażowanie i entuzjazm do uczestniczenia w konkursach jak również mobilizację oraz zamiłowanie do poszerzania wiedzy.

Składamy gratulacje dla laureatów i wszystkich uczestników szkolnego konkursu.

Dorota Favre