Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Historycznej

W niedzielę 19 października, odbył się w Sali Teatralnej POSKu „Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Historycznej” zorganizowany przez Polską Macierz Szkolną z okazji 70. Rocznicy Powstania Warszawskiego i Bitwy o Monte Cassino.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Anna Maria Anders, Karolina Kaczorowska, Marzena Schejbal, Hanna Kościa oraz Ireneusz Truszkowski.

Sponsorami konkursu byli: Ambasada Rzeczypospolitej w Londynie, Instytut Pamięci Narodowej, „Polish Village Bread” oraz „Gosia Travel”.

Inaugurację i powitanie wszystkich zebranych prezentowała Prezes PMS Aleksandra Podhorodecka, a otwarcie konkursu przypadło w zaszczycie Pani Karolinie Kaczorowskiej.

Na konkursie naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice: Oliwia Bolimowska, Sara Czerniawska, Ewa Dykas oraz Ewelina Gąsiewska z nauczycielką historii Panią Agnieszką Mejdus.

Konkurs składał się z czterech rund. Dwie pierwsze zawierające dwadzieścia pytań dotyczyły Bitwy pod Monte Cassino. Młodzież polskich szkół wykazała się niezwykłą wiedzą na temat bitwy. Znajomość widomości młodych uczniów reprezentujących dziewięć szkół była naprawdę imponująca.

W przerwie przeznaczonej na podliczanie punktacji, zebrani mieli okazję wysłuchania wspomnień o Ojcu i Matce Anny Marii Anders, która przybyła specjalnie na konkurs z Bostonu. Wzruszające wspomnienia o Generale Andersie i jego żonie pozostaną na długo w naszej pamięci.

Następne dwie rundy były o Powstaniu Warszawskim. Stopień trudności pytań powodował wzrastające emocje nie tylko wśród uczestników ale także wśród widowni. Napięcie rozładowano wystąpieniem uczestniczek Powstania Warszawskiego, których wspomnień słuchaliśmy w absolutnej ciszy i z zapartym tchem.
Opowieści Pani Marzeny Schejbal i Pani Hanny Kościa były niezapomnianym przeżyciem. Możliwość osobistego spotkania, rozmowy i złożenia podziękowań uczestniczkom Powstania Warszawskiego i Pani Annie Marii Anders-córce generała Andersa było wielkim precedensem dla naszych uczennic.

Młodzież odpowiedziała w sumie na 40 pytań, które były na wysokim poziomie, prezentowane w audio-wizualnej formie, archiwalnych materiałach filmowych, fotografiach oraz w ikonografii. Wszyscy byli pełni podziwu za wiedzę, którą młodzi ludzie posiadali i za umiejętność jej wykorzystania oraz towarzyszące temu opanowanie.

Nasza grupa prowadziła przez trzy rundy, a w czwartej straciła tylko kilka punktów i uplasowała się na II pozycji.

Do konkursu wspaniale przygotowała nasze uczennice nauczycielka historii Pani Agnieszka Mejdus, z co jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Dziewczęta zdobyły puchar, dwa dyplomy, piękne nagrody indywidualne i podarunki dla szkoły.

Wyjątkowy, przyjemny ale pełen emocji, wrażeń i przeżyć dzień zakończył się rozdaniem pucharów, wręczeniem wspaniałych nagród oraz pamiątkowymi zdjęciami.

Serdecznie Wam gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!!!

Jesteśmy z Was bardzo dumni!!!