„Nasze trzy grosze”

Z prawdziwą satysfakcją dowiedzieliśmy się o decyzji, która została podana do publicznej wiadomości 22 czerwca 2015 po spotkaniu polskiego Ministra Edukacji Narodowej z władzami brytyjskimi odpowiedzialnymi za edukację w Wielkiej Brytanii. Decyzja dotyczy utrzymania egzaminu z języka polskiego na poziomie A level po roku 2018. Jest to prawdziwy sukces zorganizowanej akcji naszej wspólnoty i poparcia życzliwych nam ludzi i instytucji. Cieszymy się również dlatego, że młodzież z naszej szkoły mogła dostać lekcję prawdziwej demokracji.

Parę tygodni wcześniej w jedną z marcowych niedzieli kilkuosobowa grupa z klasy A2 B przystąpiła do działania. Spędzili przy polskim kościele na Ealingu cały dzień prosząc uczestniczących w mszach wiernych o podpisy pod petycją w obronie egzaminu. Pomogli nam również księża, którzy tego dnia przypominali parafianom, że warto zaangażować się w nasza małą akcję.Tego dnia zebraliśmy ponad 1700 podpisów. Rozłożyliśmy też petycje w sklepach „Mleczko” w zachodnim Londynie. Młodzież apelowała do swoich znajomych z angielskich szkół o poparcie. Uczniowie klas I i II gimnazjalnych (Natalia Grabowska, Laura Wąsowska i Wiktor Matysik) zbierali podpisy w miejscach swojego zamieszkania. Po paru dniach mieliśmy ponad 2000 podpisów, które nasi studenci zawieźli do biura Polskiej Macierzy Szkolnej koordynującej całą akcję.

Byliśmy dumni z postawy naszych uczniów, którzy walczyli o szansę zdawania egzaminu maturalnego z języka polskiego dla przyszłych pokoleń.

Ponadto napisaliśmy list do Stephen Pound MP Ealing North, a okazując poparcie Stephen Pound naspiał do Tristram Hunt MP for Stoke-on-Trent Central.
Gościliśmy również w szkole Dr.Rupa Huq MP, Ealing Central and Acton oraz Wiktora Moszczyńskiego. Napisaliśmy także do polskiej prasy.
Zaangażowali się również nauczyciele i rodzice naszych uczniów, którzy w swoich miejscach pracy rozdawali petycje.
Pan Kacprzak (tata naszego ucznia) w swojej kawiarni „Magnolia” zachęcał klientów do podpisywania petycji i pomógł w jej rozpowszechnianiu w lokalnych sklepach i wśród znajomych biznesów.

Robiliśmy co się dało aby utrzymać możliwość zdawania egzaminu z języka polskiego na poziomie A-level.

Teraz możemy sobie pogratulować udanej akcji i serdecznie podziękować Polskiej Macierzy Szkolnej za wspaniałą koordynację i wszelkie starania w obronie egzaminu maturalnego z języka polskiego.