Dzięki uprzejmości autorki artykułu, który ukazał się na stronie internetowej „Moja Wyspa”- Pani Małgorzaty Bugaj Martynowskiej przekazujemy sprawozdanie ze spotkania dyrektorów i nauczycieli polskich sobotnich szkół z Pierwszą
Damą RP.

„Agata Duda, żona Prezydenta RP spotkała się w Ognisku Polskim z przedstawicielami polonijnych środowisk edukacyjnych w Wielkiej Brytanii.
Trudna sytuacja finansowa szkół, praca za niskie wynagrodzenie, brak specjalistów, problemy lokalowe, związane z podręcznikami, dostęp do szerszej oferty szkoleń nauczycieli – to tylko niektóre aspekty prowadzenia polskich szkół uzupełniających na Wyspach Brytyjskich, które chcieli poruszyć dyrektorzy i nauczyciele polskich szkół sobotnich na spotkaniu z Agata Dudą – Pierwszą Damą RP. Niestety nie udało się, spotkanie w Ognisku Polskim trwało tylko 25 minut – taki czas przewidywał protokół dyplomatyczny, ale małżonka prezydenta RP zapewniła, że będzie podporą do szkół polonijnych na Wyspach, że zagłębi się w lekturę problemów szkół i poprosiła o zgłaszanie postulatów drogą emailową.

Podziękowała pracownikom szkół oraz przedstawicielom Polskiej Macierzy Szkolnej i Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą za powitanie, nadmieniając, że nauczycielskie powołanie jest jej szczególnie bliskie, ponieważ prze 17 lat była nauczycielem w jednym z krakowskich liceów. Mówiła, że żalem rozstawała się ze szkołą i uczniami. Pierwszej Damie towarzyszył minister Adam Kwiatkowski, który kieruje pracami nowo utworzonego Biura ds kontaktów z Polakami za granicą, powołanego przez prezydenta RP – Andrzeja Dudę. Kwiatkowski zachęcał nauczycieli do zgłaszania swoich postulatów, do budowania kontaktu z pracownikami jednostki administracyjnej i szukania wspólnego rozwiązywania problemów.

Mimo, że zabrakło czasu na dyskusję i pytania, spotkanie w tak szerokim nauczycielskim gronie należało do udanych – znów była okazja do wymiany doświadczeń i informacji, do podzielenia się swoimi pomysłami i rozwiązywaniami wielu szkolnych kwestii, które dyrektorom i nauczycielom, mimo że wszystkie szkoły są samodzielnymi autonomicznymi jednostkami, są znane, bliskie i w gruncie rzeczy bardzo do siebie podobne. Możemy uznać, że wtorkowe spotkanie w Ognisku mimo że zbyt krótkie, to jednak stanowi zalążek nowej, pomyślnej współpracy. Oby tylko nadzieje, nie okazały się być płonne…”

Tekst i fot. Małgorzata Bugaj-Martynowska