Zakończenie roku 2015/2016

W sobotę 9 lipca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016.
O godzinie 10:30 na Mszy Świętej odprawionej przez Kapelana Szkoły Księdza Dariusza Kwiatkowskiego MIC pożegnaliśmy 65. rok szkolny w naszej polskiej szkole.

Nowy poczet sztandarowy wybrany z klas III gimnazjalnych godnie reprezentował szkołę podczas Mszy Świętej.

Na akademii dla klas od 5–III gimnazjalnych oprócz wręczonych nagród książkowych i dyplomów przyznane zostały puchary za wyjątkową prace w roku 2015/2016.

Za szczególne osiągnięcia zostali wyróżnieni:
• Puchar Polskiego Ośrodka Katolickiego- za celującą pracę i osiągnięcia w nauce języka polskiego w klasach szóstych szkoły podstawowej, wręczył Prezes Rady Ekonomiczno-Administracyjnej Parafii Ealing Pan Ryszard Kuraś. Puchar otrzymała Roksana Wełna.
•Puchar Polskiej Sekcji Konserwatywnej- za wybitne osiągnięcia z dziedziny geografii Polski w klasach I gimnazjalnych – wręczyła przedstawicielka PSK Joanna Dąbrowska. Puchar otrzymała Klaudia Gryglewska.
•Puchar Stowarzyszenia Polskich Kombatantów – za wybitne osiągnięcia z dziedziny historii Polski w klasach II gimnazjalnych– wręczyła nauczycielka historii Agnieszka Mejdus. Puchar otrzymała Maia Oleksy.
•Puchar im. K. Tangla – za wybitne osiągnięcia w nauce j. polskiego w klasach III gimnazjalnych wręczyła córka Pana Tangl -Hanna Whitty. Puchar otrzymała Amelia Dziewulak.

W roku 2016 do kolekcji pucharów szkolnych dołączył nowy puchar ufundowany przez córkę śp. Magdaleny Tangl – Hannę Whitty.

Puchar im. Magdaleny Tangl za systematyczne pokonywanie trudności w nauce języka polskiego (kl II gimnazjalna) wręczyła właśnie Hanna Whitty. Puchar otrzymał Nikolas Raczyński.

Wszystkim serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy powodzenia oraz wspaniałych wyników w nowym roku szkolnym.

Na akademii miała również miejsce wyjątkowa uroczystość uhonorowania pamiątkowym medalem niezwykle zasłużonych osób. Wszyscy doceniliśmy i podziękowaliśmy za 32 lata pracy Pani Małgorzacie Zajączkowskiej, za 28 lat pracy pani Alicji Poloczek oraz za 12 lat pracy pani Aleksandrze Rumun, która była autorką podręcznika do geografii ”Od Karpat do Bałtyku”.

Podręcznik ten był zestawem trzydziestu dwóch kartek maszynopisu z wieloma ręcznie wykonanymi rysunkami i szkicami, w którym umieszczone były podstawowe i najważniejsze informacje o Polsce.

Skromnym, pamiątkowym medalem wyraziliśmy naszą wdzięczność za całokształt ich działalności dla naszej szkoły.

Nie zabrakło także słów uznania dla grona pedagogicznego,wszystkich pracowników szkoły, a także rodziców zaangażowanych w Kole Rodzicielskim.

Tego dnia otrzymaliśmy również błogosławieństwo na zakończenie 65. roku działalności szkoły od Rt Rev John Wilson – Auxiliary Bishop of Westminster.

Na koniec były także życzenia pięknych i bezpiecznych wakacji od pani dyrektor.