Kontakt ze szkołą

Adres i lokalizacja

Telefon:
07970 107691
(w soboty od 9:00 do 13:00)

Adres do korespondencji:
Polish Parents’ Association of Tadeusz Kosciuszko Polish School in Ealing, P.O. Box 54155, London W5 9DP

Lokalizacja:
St. Benedict’s School, 54 Eaton Rise, London W5 2ES, UK

(kliknij po mapę)

Adresy emailowe

Informacje ogólne o szkole:
info@szkola.org

Zapytania do Dyrektora szkoły:
dyrektor@szkola.org

Zapytania do Prezesa Zarządu:
prezes@szkola.org

Zmiana danych:
zapisy@szkola.org

Uwagi na temat strony internetowej:
info@szkola.org