Nauczanie on-line

Instrukcje do platformy Zoom

Zoom Instrukcja Obsługi

Zoom Etykieta

Tygodniowy cykl nauczania

Nauczanie on-line (nauczanie zdalne) będzie realizowane w cyklach tygodniowych wg następującego schematu:

• Co tydzień nasi nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne. Materiały te będą dostępne na stronie internetowej szkoły w każdy piątek od godziny 16:00. Pod opcją menu „Nauczanie on-line” znajdą Państwo stronę dla każdego rocznika z linkami do opublikowanych materiałów.


• Materiały będą zawierały instrukcje dotyczące sposobu ich wykorzystania, linki do podstawowych oraz dodatkowych źródeł, zadania domowe. Materiały te można wydrukować lub pracować z nimi w inny sposób, stosowny do treści.


• W sobotę rano, przez cztery godziny pomiędzy 9.00 i 13.00 (godziny będą podane w zawartych w materiałach instrukcjach) nauczyciel klasy będzie dostępny do bezpośredniego kontaktu z rodzicami lub uczniami. Format i treść kontaktu będą ustalone stosownie dla rocznika i bieżących potrzeb.


• Przez cały tydzień uczeń będzie miał czas na przestudiowanie materiału oraz odrobienie pracy domowej, którą należy zwrócić nauczycielowi najpóźniej do czwartku wieczorem.

Soboty objęte nauczaniem on-line

Ponieważ nie wiemy, kiedy szkoła zostanie ponownie otwarta, na wszelki wypadek podajemy listę wszystkich sobót do końca roku szkolnego, które mogą być objęte zdalnym nauczaniem:

09/01/21, 16/01/21, 23/01/21, 30/01/21, 06/02/21, 13/02/21

Zapytania i uwagi

Wszelkie zapytania i uwagi, które pomogą nam podnieść efektywność zdalnego nauczynia prosimy kierować emailem na adres szkola@szkola.org