Zarząd Szkoły / Trustees

Zarząd Szkoły (Powiernicy, ang. Trustees) odpowiada za kontrolowanie i zarządzanie szkołą, która jest organizacją charytatywną, zarejestrowaną jako Polish Parents’ Association. Członkowie zarządu wykonują swoje funkcje całkowicie społecznie.

 
Anna Sobania Prezes Zarządu. Koordynacja prac Zarządu, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz.
  Wiceprezes Zarządu. Zastępwanie Prezesa, sprawy dydaktyczne.
  Komunikacja i media.
  Sprawy prawne, Data Protection.
Agnieszka Jaślar Baza danych dzieci i rodziców, zapisy, Punkt Informacyjny szkoły, administrowanie DBS.
Ewelina Jania-Zając Koło Rodzicielskie, sponsoring, zbieranie funduszy.
Anna Justkowska Egzaminy GCSE i A Level, kalendarz szkolny, pomoc ogólna.
Krystyna Łukasiewicz Komitet Finansowy, dofinansowanie z Polski.
Wiesiek Olczak ICT, inwentarz, zaopatrzenie, identyfikatory.
Tadzio Piesakowski Administrowanie systemu Puchatek, Health and Safety.
Iwona Szyszko Polisy szkolne, Health and Saftey.