Nauczanie stacjonarne

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje i wymagania dotyczące nauczania stacjonarnego i zmiany wprowadzone ze względu na uwarunkowania spowodowane pandemią COVID-19.


ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZY NAUCZANIU STACJONARNYM

Od soboty 22 maja uczniowie nie musza nosić maseczek w trakcie lekcji. Uczniowie od klasy I gimnazjalnej wzwyż nadal mają obowiązek noszenia maseczek wewnątrz budynków szkolnych w miejscach komunalnych, korytarzach, i toaletach. Tak jak w poprzednie soboty, prosimy uczniów tych klas o przyniesienie własnych maseczek.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami i z góry dziękujemy Państwu za współpracę i dostosowanie się do szkolnych wymagań.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres: szkola@szkola.org.


1 Przychodzenie do szkoły

1.1 Wejścia do szkoły i czasy przychodzenia dla różnych klas

Kontynuujemy sposób wchodzenia i wychodzenia ze szkoły. Poniżej podajemy lokalizację wejść oraz czasy wchodzenia i wychodzenia poszczególnych roczników.
Przypominamy, że podana godzina jest czasem wejścia do szkoły. O tej porze dzieci powinny stać już przed daną bramą i być gotowe do odebrania przez nauczyciela. Prosimy o punktualne przybycie!

Każdy rocznik wchodzi osobno na teren szkoły w wyznaczonym, 10-cio minutowym, przedziale czasowym. Nauczyciel odbiera swoją klasę przy jednej z bram A, B, C1 lub C2 (zaznaczonych na mapie). Wszyscy spóźnieni zostaną wpuszczeni do Szkoły dopiero po 9:20, bramą od ulicy Eaton Rise (brama C1 i C2). Harmonogram wejść oraz lokalizacja bram pokazane są na poniższych planach.

Poniższe zdjęcia dokładniej pokazują lokalizację bram C1 i C2. Prosimy rodziców o podejście do tych bram tylko o godzinie właściwej dla swojej „bańki”. Tych co przyszli trochę za wcześnie prosimy o zaczekanie na swoją kolej na terenie parkingu po prawej stronie od budynku. W ten sposób unikniecie Państwo niepotrzebnego tłoku.

Prosimy rodziców, którzy parkują swoje samochody na szkolnym parkingu (zdjęcie po prawej stronie) o zachowanie szczególnej ostrożności przy wjeżdżaniu, gdyż w okolicach alejki wjazdowej gromadzą się dzieci oczekujące na wejście do szkoły.


2 Najważniejsze zasady obowiązujące w trakcie pandemii COVID-19

2.1 Sprawdzanie temperatury i symptomów COVID-19

Przed przyprowadzeniem dziecka w sobotę do szkoły mają Państwo obowiązek zmierzenia mu temperatury. W razie wystąpienia gorączki, dziecko musi pozostać w domu.
Jednocześnie prosimy o obserwowanie innych symptomów COVID-19, takich jak przewlekły kaszel czy utrata węchu lub smaku. W przypadku ich wystąpienia prosimy o niewysyłanie dziecka do szkoły.

Sugerujemy, aby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych, nawet nie związanych z COVID-19, dziecko pozostało w domu. Szkolny personel medyczny został poinstruowany, aby dzieci z objawami chorobowymi zabierane były z klasy i umieszczone w izolatce w oczekiwaniu na odbiór przez rodziców. W tej sytuacji, pozostawienie dzieci w domu zaoszczędzi Państwu czasu, a dzieciom niepotrzebnego stresu.

2.2 Zgłaszanie przypadków infekcji wirusem

Jeżeli w dniach poprzedzających szkolną sobotę ktoś z Państwa lub Państwa dzieci zostało zakażone wirusem covid-19, lub zetknęliście się z zakażonymi osobami (np. w angielskiej szkole) prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie pisząc na specjalny adres email: covid@szkola.org.
W swoim raporcie prosimy podać jak najwięcej szczegółów, takich jak: w jakich okolicznościach nastąpił kontakt, czas i miejsce, i czy członkowie Państwa rodziny zostali objęci przymusową kwarantanną, czy robili Państwo test na covid-19 i jeżeli tak to, kiedy oczekujecie wyniku. Prosimy o przesłanie wyniku testu.

W zależności od okoliczności podamy Państwu instrukcje odnośnie przyjścia do szkoły.

Dodatkowo do wysłania raportu emailem, można też pozostawić wiadomość na szkolnym telefonie pod numerem 07970 107691.

Wszelkie informacje te będą traktowane z pełną poufnością.

2.3 Prosimy o noszenie maseczek i zachowanie dystansu przed wejściem do szkoły

Prosimy, aby rodzice i opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły nosili maseczki. Prosimy też, aby stojąc przed wejściem utrzymywać 2 metrowy dystans od innych rodzin. Prosimy o ustawianie się w kolejki wzdłuż chodnika i niewychodzenie na jezdnię.
Mamy informacje, że władze lokalne często patrolują wejścia do szkół obserwując jak rodzice przestrzegają wymogów bezpieczeństwa. Szereg szkół otrzymało na ten temat ostrzeżenia.

2.4 Prosimy o punktualne przybycie na czas wejścia swojej „bańki”

Dzieci, które spóźnią się na wejście swojej „bańki”, będą musiały czekać aż wszystkie inne „bańki” wejdą do szkoły. Dopiero wtedy zostaną wpuszczone (o godzinie 9.20). Wszyscy spóźnieni muszą się udać w rejon bramy C2 przez którą zostaną wpuszczeni do szkoły. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane indywidualnie bramami A i B.

2.5 Sprawdzanie posiadania masek przez uczniów

Uczniowie od klasy I gimnazjalnej wzwyż, mają obowiązek noszenia maseczek wewnątrz budynków szkolnych, jak i w miejscach komunalnych, korytarzach, i toaletach.

Przed wejściem do szkoły sprawdzane będzie posiadanie maseczek. Dzieci nieposiadające maseczki nie będą wpuszczane do szkoły.

2.6 Drugie śniadanie – można przynosić normalne pojemniki i butelki

Przypominamy, że dzieci mogą przynosić jedzenie i napoje w wielokrotnego użytku pojemnikach i „lunchbox”. Nie będą one zabierane i wyrzucane do śmieci.

Przypominamy również, że w naszej szkole obowiązuje zakaz przynoszenia orzechów oraz produktów pochodnych.

2.7 Zachowanie uczniów w trakcie dnia szkolnego

Prosimy Państwa o uczulenie swoich dzieci na konieczność odpowiedniego zachowywania się w szkole, w szczególności, aby:
• Pozostawały na swoich miejscach i nie przemieszczały się po klasie.
• Siedziały twarzą do nauczyciela – (Wyjątek stanowią uczniowie z klas 0 oraz 1).
• Nie wymieniały między sobą przyborów szkolnych (muszą przynieść własne).
• Przestrzegały wszystkich zasad obowiązujących w regulaminie szkoły.
• Znały etykietę dotyczącą kichania i kasłania.

2.8 Odbieranie dzieci ze szkoły

Prosimy przybycie po odbiór dzieci pod tą samą bramę, którą dziecko weszło oraz o właściwej godzinie. Czasy wyjścia ze szkoły podane na diagramach to czasy, kiedy klasa Państwa dziecka będzie już przy bramie.
Prosimy o punktualne przyjście po dziecko!