Co to jest “Walne Zebranie Wszystkich Rodziców”?

Zgodnie ze Konstytucją Szkoły, rodzice i prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do naszej szkoły automatycznie stają się członkami stowarzyszenia ‘Polish Parents’ Association of Tadeusz Kosciuszko School’. Polish Parents’ Association jest organizacją charytatywną (ang. Charity), prowadzącą naszą Szkołę.

Raz do roku Zarząd (Powiernicy, ang. Trustees) organizuje Walne Zebranie, na które mają prawo przyjść wszyscy rodzice. Na Walnym Zebraniu Dyrektor, Prezes i Skarbnik zdają sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim roku szkolnym. Obecni na Zebraniu rodzice wybierają nowych Powierników szkoły, którzy będą odpowiedzialni za jej prowadzenie przez kolejną kadencję. Mają również miejsce dyskusje oraz podejmowane są decyzje związane z przyszłą działalnością.

Zapraszamy do współpracy.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres prezes@szkola.org :


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2021

Walne Zebranie 2021 odbędzie się w dniu 12 marca 2022 r. (sobota) o godz. 10:00 zaplanowane w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Zoom.

W trakcie zebrania Prezes, Dyrektor i Skarbnik przedstawią swoje sprawozdania za ubiegłą kadencję. Obecni na zebraniu rodzice wybiorą nowy zarząd (powierników). Uchwalony zostanie też budżet na rok szkolny 2021/22.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Wszystkich Rodziców

Notice of AGM 2021/2022

Porządek Zebrania

Meeting Agenda

Sprawozdanie Prezesa

Sprawozdanie Dyrektora

Sprawozdanie Finansowe

Propozycja Budżetu 2021/2022

Kandydaci na stanowisko prezesa i członków zarządu


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2020

Walne Zebranie 2020 odbyło się w dniu 27 lutego 2021 r. (sobota) o godz.9:15. Zebranie zostało przeprowadzone zdalnie za pomocą platformy do wideo konferencji.

W trakcie zebrania Prezes, Dyrektor i Skarbnik przedstawili swoje sprawozdania za ubiegłą kadencję. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowy zarząd (powierników) oraz prezesa szkoły. Uchwalony został też budżet na rok szkolny 2020/21.

 

Porządek Zebrania

Meeting Agenda

Sprawozdanie Prezesa

Sprawozdanie Dyrektora

Sprawozdanie finansowe

Propozycja budżetu

Kandydaci na stanowisko prezesa i członków zarządu

Protokól z Walnego Zebrania 2020


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2019

Walne Zebranie 2019 odbyło się 23 listopada 2019r. (sobota) o godz.9:10 w głównym budynku szkoły St Benedict’s School, Eaton Rise, London W5 2ES. W trakcie zebrania prezes, dyrektor i skarbnik przedstawili swoje sprawozdania za ubiegłą kadencję. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowy zarząd (powierników) szkoły. Uchwalono też budżet na rok szkolny 2019/20.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 2019

Notice of Annual General Meeting 2019

Protokół z Walnego Zebrania 2019

Sprawozdanie Prezesa 2019

Sprawozdanie Dyrektora 2019

Kandydaci AGM2019


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2018

Walne Zebranie 2018 odbyło się 24-go listopada 2018 r. W trakcie zebrania prezes, dyrektor i skarbnik przedstawili swoje sprawozdania za ubiegłą kadencję. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowego prezesa oraz zarząd szkoły. Uchwalony został też budżet na rok szkolny 2018/19.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 2018

Notice of Annual General Meeting 2018

Protokół z Walnego Zebrania 2018

Sprawozdanie Prezesa 2018

Sprawozdanie Dyrektora 2018

Prezentacja Skarbnika 2018

Sprawozdanie finansowe 2018

Kandydaci na powierników – AGM 24.11.2018

 


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2017

Walne Zebranie odbyło 9 Grudnia 2017 r. Dyrektor, prezes i skarbnik przedstawili swoje sprawozdania za ubiegły rok szkolny. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowych powierników szkoły. Uchwalono budżet na rok szkolny 2016/17.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu 2017

Notice of Annual General Meeting 2017

Kandydaci na powiernikow – AGM 09.12.2017

Sprawozdanie Walne Zebranie grudzień 2017 (PDF 487 kb)

2017 Sprawozdanie Prezesa

2017 Sprawozdanie Dyrektora

Sprawozdanie finansowe 2017


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2016

Walne Zebranie odbyło 19 Listopada 2016 r. Dyrektor, prezes i skarbnik przedstawili swoje sprawozdania za ubiegły rok szkolny. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowego prezesa oraz nowych powierników szkoły. Uchwalono budżet na rok szkolny 2016/17.

Cieszymy się że ponad 70 rodziców przyszło na zebranie i mamy nadzieję że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej!

Zawiadomienie (PDF 216 kb)

Notice of AGM (PDF 161 kb)

Porządek obrad 19.11.2016 (PDF 146 kb)

Sprawozdanie Dyrekcji 2015/16 (PDF 185 kb)

Sprawozdanie Prezesa 2015/16 (PDF 460 kb)

Sprawozdanie Skarbnika 2015/16 (PDF 150 kb)

Rozliczenie Finansowe za rok 2015/16 (PDF 427 kb)

Budżet na rok 2016/17 (PDF 73 kb)

Lista kandydatów na powierników na rok 2016/17(PDF 207 kb)


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2015

Walne Zebranie odbyło się 21 Listopada 2015 r. Dyrektor, prezes i skarbnik przedstawiły swoje sprawozdania za ubiegły rok szkolny. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowego prezesa oraz nowych powierników szkoły. Lista kandydatów jest dostępna poniżej.

Zawiadomienie (PDF 323 kb)

Notice of AGM (PDF 232 kb)

Porządek obrad 21.11.2015 (PDF 251 kb)

Sprawozdanie Walne Zebranie listopad 2015 (PDF 487 kb)

Sprawozdanie Dyrekcji 2014/15 (PDF 223 kb)

Sprawozdanie Prezesa 2014/15 (PDF 451 kb)

Sprawozdanie Skarbnika 2014/15 (PDF 334 kb)

Rozliczenie Finansowe za rok 2014/15 (PDF 320 kb)

Budżet na rok 2015-16 (PDF 223 kb)

Lista kandydatów na powierników na rok 2015/16 (PDF 320 kb)


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2014

Na Walnym Zebraniu, które odbyło się 22 listopada 2014 r. dyrektor, prezes i skarbnik przedstawili swoje sprawozdania za ubiegły rok szkolny. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowych powierników szkoły. Lista kandydatów na powiernika szkoły jest dostępna poniżej.

Cieszymy się że ponad 60 rodziców przyszło na zebranie i mamy nadzieję że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej!

W tym roku dzieci przygotowalismy wystawę zdjęć z wydarzeń ostatniego roku w Polskiej Szkole.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni tym z Państwa, którzy zadeklarowali swoją pomoc i zaangażowanie w Kole Rodzicielskim szkoły

Zawiadomienie o AGM 2014 (MS Word 303kb)

Porządek obrad 22.11.2014

Sprawozdanie Dyrekcji 2013/14 (PDF 226 kb)

Sprawozdanie Prezesa 2013/14 (PDF 400 kb)

Sprawozdanie Skarbnika 2013/14 (PDF 212 kb)

Rozliczenie Finansowe za rok 2013/14 (PDF 486kb)

Budżet na rok 2014-15 (PDF 319 kb)

Prezentacja o finansach (PDF 563 kb)

Rola powierników (PDF 192 kb)

Lista kandydatów proponowanych na powierników w roku 2014/15 (PDF 187kb)


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2013

Na Walnym Zebraniu, które odbyło się 23 listopada 2013 r. dyrektor, wiceprezesi i skarbnik przedstawiły swoje sprawozdania za ubiegły rok szkolny. Sprawozdania są do wglądu poniżej. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowego prezesa i nowych powierników szkoły. Lista powierników szkoły jest również dostępna poniżej.

Zawiadomienie (PDF)

Porządek obrad 23.11.2013

Sprawozdanie z walnego zebrania listopad 2013 (PDF 187 kb)

Sprawozdanie Dyrekcji (PDF 288 kb)

Sprawozdanie Wiceprezesów (PDF 326 kb)

Sprawozdanie Finansowe(PDF 174 kb)

Rozliczenie Finansowe 2012/13 (PDF 499 kb)

Lista kandydatów proponowanych na powierników w roku 2013/14 (PDF 189 kb)


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2012

Na Walnym Zebraniu, które odbyło się 24 Listopada 2012 r. dyrektor, prezes i skarbnik przedstawili swoje sprawozdania za ubiegły rok szkolny. Sprawozdania są do wglądu poniżej. Obecni na zebraniu rodzice wybrali nowych powierników szkoły. Lista powierników szkoły jest również dostępna poniżej.

Porządek obrad 24.11.2012 (MS Word 300k)

Sprawozdanie z Walnego Zebrania listopad 2012 (PDF 130 kb)

Sprawozdanie Prezesa za rok 2011/12 (PDF 127 kb)

Sprawozdanie Dyrekcji 2011/12 (PDF 261 kb)

Rozliczenie Finansowe 2011/12 (PDF 346 kb)

Lista kandydatów proponowanych przez obecny zarząd na powierników w roku 2012/13


Walne Zebranie Wszystkich Rodziców 2011

W roku szkolnym 2011/12 Walne Zebranie naszej szkoły odbyło się w sobotę 19 listopada 2011

Porządek obrad 19.11.2011 (MS Word 300k)

Sprawozdanie z Walnego Zebrania listopad 2011

Sprawozdanie Prezesa za rok 2010/2011 (MS Word 80k)

Sprawozdanie Dyrekcji 2010-11 (MS Word 320k)

Rozliczenie Finansowe 2010/11 (MS Word 384k)

Wniosek – zmiana konstytucji (MS Word 297k)

Proponowana nowa wersja Konstytucji (poprawki i dodatki pokazane w dokumencie na czerwono) (PDF 65k)

Konstytucja szkoły z roku 2006 (PDF 49k)

Lista kandydatów proponowanych przez obecny zarzad na powierników w roku 2011/12


Walne Zebranie 2010

W roku szkolnym 2010/11 Walne Zebranie odbyło się 20 Listopada 2010r.

Porządek obrad 20.11.2010 (MS Word 274kb)

Sprawozdanie Dyrektora za rok 2009/10 (PDF 362kb)

Sprawozdanie Prezesa za rok 2009/10 (PDF 356kb)

Rozliczenie finansowe 2009/10 (PDF 349kb)


Walne Zebranie 2009

Walne Zebranie w roku szkolnym 2009/10 odbyło się 21 Listopada 2009r.

Porządek obrad 21.11.2009 (MS Word 27kb)

Sprawozdanie Dyrektora za rok 2008/09 (PDF 109kb)

Sprawozdanie Prezesa za rok 2008/09 (PDF 134kb)

Rozliczenie finansowe 2008/09 (PDF 69kb)