Wywiadówki szkolne

Wywiadówki z wychowawcą klasy odbywają się przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego.

Rodzice będą powiadomieni o wywiadówkach emailem w tygodniu poprzedzającym wywiadówkę.

 

Najbliższe wywiadówki:

W dniu wyznaczonym przez nauczyciela, zdalnie na platformie ZOOM

—————————————————————————————————————–

Do ustalenia.

—————————————————————————————————————–