Zapisy nowych uczniów do szkoły

Szkoła przyjmuje zapisy do szkoły w terminach uzgodnionych przez Powierników Szkoły.
Szkoła przyjmuje również zapisy dzieci do szkoły w ciągu roku, o ile są miejsca w odpowiednich klasach. Ostateczne przyjęcia do szkoły na wszystkich poziomach są zakończone w maju.

Nasza szkoła oczekuje, że uczniowie zapisani do klasy zerowej w wieku 4 lat będą uczęszczać do naszej szkoły przez kolejne 11 lat, kończąc w klasie IV gimnazjalnej państwowym egzaminem GCSE Polish. Spodziewamy się, że większosć uczniów zostanie w szkole na kurs na poziomie GCE A level.

Oczekujemy również, że rodzice dzieci uczęszczających do naszej szkoły w pełni zaangażują się w życie szkoły, nie tylko wspierając naukę swoich dzieci ale biorąc czynny udział w imprezach szkolnych, pomagając przy dyżurach i w naszych akcjach charytatywnych.


Zapisy na rok szkolny 2022/23

Zapisy nowych uczniów na rok szkolny 2022/23 rozpoczną się od 23 kwietnia br.

Formurz zgłoszeniowy można pobrać poniżej i wypełnione dane prosimy przesłać na adres: zapisy: zapisy@szkola.org .

W przypadku większej ilości podań niż miejsc, ustalimy listę oczekujących, o ile ta lista nie będzie przekraczała 15 dzieci.

Przyjmujemy podania do klas, w których są wolne miejsca, w sekretariacie szkoły w sobotę rano. Prosimy o pobranie odpowiedniej formy pod linkiem “Dokumenty do zapisów” i o przyniesienie wymaganych dokumentów.


Rodzice, których dzieci obecnie uczęszczają do szkoły nie muszą ponownie zapisywać dzieci na nowy rok szkolny. Zapisy są jedynie dla rodzeństwa, które nie uczęszcza jeszcze do szkoły i dla dzieci z nowych rodzin.

Podobnie jak do szkół państwowych w Anglii, przyjmujemy dzieci do klas według daty urodzenia.

Tabela klas według daty urodzenia dziecka (rok szkolny 2022/23)

KOLEJNOŚĆ PODANIA PRZY ZAPISACH W LUTYM NIE MA WPŁYWU NA KOLEJNOśĆ PRZYJĘĆ DO SZKOŁY. Dzieci będą przyjmowane lub wpisane na listę oczekujących według kryteriów przyjęć.

Rodzice dzieci, które otrzymają miejsce w szkole zostaną poinformowani drogą mailową. Aby zapewnić miejsce dla ucznia w szkole na przyszły rok, pierwsza opłata za przyszły rok, musi być uiszczona do określonej daty. Miejsce dziecka, za które szkoła nie otrzyma zapłaty, zostanie oddane następnej osobie z listy oczekujących.

Do

07/05/2022

Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej, link poniżej. Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres email: zapisy@szkola.org

Od 23/04/2022

Przyjmujemy formularze i dokumenty wyłącznie drogą elektroniczną – Termin na zapisy upływa 07/05/2022
Zaprosimy na rozmowę rodziców z dziećmi, którzy składali podanie o przyjęcie do starszych klas.

Data do  ustalenia

Rodzice dzieci, które otrzymają miejsce w szkole zostaną poinformowani drogą mailową przed tą datą.

Data do  ustalenia

Termin na opłatę aby zapewnić miejsce dla ucznia w szkole na przyszły rok.

Wysokość opłat nie jest jeszcze ustalona i zostanie opublikowania jak tylko będzie to możliwe.

KRYTERIA PRZYJĘĆ

W związku z ograniczoną ilością miejsc, dzieci przyjmowane będą według następujących kryteriów:

 1. Pierwszeństwo mają dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców jest absolwentem naszej szkoły lub innej polskiej szkoły na obczyźnie.
 2. W drugiej kolejności przyjmowane będą dzieci, których rodzeństwo uczęszczało już do naszej szkoły przez przynajmniej jeden rok akademicki i będzie dalej uczęszczało w roku kiedy nowy uczeń zacznie szkołę. [tzn. nie liczy się jako rodzeństwo uczeń w klasie A2 ani uczeń w klasie IV gim, który nie wraca na kurs AS].
 3. W dalszej kolejności przyjmowane będą dzieci nie spełniające powyższych warunków:
  1. W przypadku gdy ilość kandydatów spełniających dane kryterium przekroczy liczbę dostępnych miejsc, o przyjęciu decydować będzie odległość zamieszkania od szkoły (mierząc prostą linią od szkoły).
  2. W szczególnych przypadkach powiernicy mogą podjąć wspólną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły.
   Mogą to być dzieci nauczycieli czy pracowników, którzy podejmują pracę w naszej szkole, oraz dzieci osób, które mogą aktywnie przyczynić się do sprawnego prowadzenia i działania szkoły.
   Maksymalna liczba dzieci przyjmowanych decyzją powierników wynosi troje w ciągu roku szkolnego.
 4. Do klas polsko-angielskich przyjmowane sa dzieci na podstawie wniosku rodziców do komisji rekrutacyjnej oraz opinii nauczyciela, który przeprowadza lekcje próbną.Przyjęcia dziecka do klasy polsko-angielskiej nie gwarantuje przeniesienia dziecka do klasy zgodnej z jego rocznikiem.

Klasy 0
O przyjęciu do klas zerowych nie będzie decydowała kolejność składania podań, o ile podanie złożone zostało w wyznaczonym terminie.

Klasy 1 podstawowe do III gim

W zapisach do klas podstawowych 1-6 oraz klas gimnazjalnych I – III, pierwszeństwo będą miały dzieci, które są na liście oczekujących od poprzedniego roku (2021/22). Rodzice dzieci z listy oczekujących będą proszeni o potwierdzenie listownie lub emailem do wyznaczonego terminu, że chcą zostać na liście oczekujących. Na liście oczekujących w każdym roczniku będzie maksymalnie 15 osób.

INFORMACJA I DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAPISÓW

Formularz na zapisy na rok 2022/23 jest dostępny poniżej:

Zapisy-Formularz-2022-23

Rodziców zobowiązani są o dokładne zapoznanie się z regulaminem szkolnym, którego podpisanie jest warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły.

Regulamin (PDF 229k)

Przy składaniu wniosku o przyjęcie dziecka wymagane będą również dokumenty:

1) Metryka urodzenia dziecka

2) Dokument (oryginał) potwierdzający adres zamieszkania. Może nim być:

 • wyciąg z konta bankowego,
 • rachunek za gaz albo telefon,
 • umowa wynajmu lokalu,
 • inny dokument jednoznacznie potwierdzający podany na formularzu adres zamieszkania dziecka.

LISTA OCZEKUJĄCYCH

Dzieci, które po rozpatrzeniu podań nie zostały przyjęte do szkoły, nie przechodzą automatycznie na listę oczekujących. Rodzice dzieci z listy oczekujących będą proszeni o potwierdzenie listownie lub emailem, że chcą zostać na liście oczekujących.

Lista oczekujących na obecny rok zostaje utrwalona w kolejności według kryteriów przyjęć w maju, po zakończeniu zapisów. Dzieci na liście oczekujących z obecnego roku, będą dodane do listy oczekujących z poprzedniego roku. Dzieci, których rodzice składają podania po terminie zapisów, dołączają do listy oczekujących według daty kolejności składania podania. Zamykamy listę oczekujących dla każdego rocznika jeżeli ilosć uczniów przekracza 15 osób.

W przypadku zwolnienia się miejsca klasie, rodzice dzieci z listy oczekujących zostaną powiadomieni mailem przez administrację szkolną.

INNE SZKOŁY SOBOTNIE

Rodzicom starającym się o miejsce dla dziecka w klasach od 0 do 4 szkoły podstawowej oraz rodzinom mieszkającym daleko od szkoły, dodatkowo polecamy rozpatrzenie możliwości zapisania dziecka do innych polskich szkół.
Najbliższe placówki to:

Lista Polskich Szkół w Londyniehttps://www.naszlondyn.co.uk/polskie-szkoly.html

Chiswickwww.polskaszkolachiswick.org
Ealing – Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Londynie
The Ellen Wilkinson School for Girls, Queens Drive
London W3 0HW
Tel: 0044 792 541 37 45 londyn-spk@orpeg.pl
Fulham – The London Oratory (Polish School), Seagrave Rd, London SW6 1RX
Hanwellhttp://www.polska-szkola.com/index.htm
Putneyhttp://polishschoolputney.com/
Slough – Pitts Rd, Berkshire SL1 3XH
Willesdenwww.polskaszkolawillesden.com

Adresy kontaktowe innych polskich szkół sobotnich działających na terenie Londynu (Lewisham, Balham, Croydon, Devonia, Forest Gate) oraz okolic (np. Amersham) można znaleźć w Polskim Informatorze wydawanym przez Zjednoczenie Polskie lub uzyskać w Polskiej Macierzy Szkolnej, tel. nr 020 8741 1993 lub na stronie http://www.polskamacierz.org/wp-content/uploads/2012/11/lista2.pdf