Kierownicy

Ks. Adam Wróbel 1950-1952
Ks. Henryk Kornacki 1952-1954
W. Kujawska 1954-1957
Maria Goławska 1957-1958
Dr F Wojtowicz 1958-1959
S. Werc 1959-1961
Roman Bem 1961-1962
Benedykt Dytrych 1962-1964
Kazimierz Tangl 1964-1985
Magdalena Tangl 1985-1994
Alicja Harasimów 1994-2005
Joanna Paszkiewicz 2005-2006
Renata Chudzik 2007-2013
Marta Bniński 2013-2017
Sylwia Spek 2017-