Prezesi

Janusz Juhre 1951-1952
Henryk Archutowski 1952-1953
Irena Bór-Komorowska 1953-1954
Klimowski 1954-1955
Jerzy Maramaros 1955-1957
T.M. Krzyżanowski 1957-1959
Roman Bem 1959-1961
Janusz Szymański 1961-1967
Jerzy de Berg 1967-1968
Alojzy Poloczek 1968-1971
Zdzisław Picheta 1971-1976
Dr Krzysztof Stoliński 1976-1984
Krzysztof Dunin-Borkowski 1984-1986
Ryszard Bogdanowicz 1986-1987
Maria Fitzgerald 1987-1993
Marysia Maryniak 1993-1995
Krystyna Ostaszewska 1995-1998
Ryszard Kuraś 1998-2002
Krzysztof de Berg 2002-2004
Andrzej Rumun 2004-2011
Rafał Banasiuk 2011-2013
Joanna Kaliniecka-Williamson 2013-2016
Jarosław Skręta 2016-2021
Anna Sobania 2021-